Toppnavigering

Skriv ut

Om Nordisk Innovation

Nordisk Innovation är ett nordiskt organ som arbetar för att främja gränsöverskridande handel och innovation.
  • Publicerad 2011-03-17

Nordisk Innovation lyder under Nordiska ministerrådet och är en nyckelspelare i genomförandet av nordiska partnerskapsprogram inom handel, industri och innovation.

 

Vision: Att göra de nordiska länderna till en världsledande region för innovation och hållbar tillväxt.

Uppdrag: Att skapa mervärde genom gränsöverskridande samarbete. 

Målgrupper och intressenter: Nordisk Innovation inrättades för att öka nordiska företags konkurrenskraft och innovationsförmåga. Nordisk Innovations mål är att nå ut till målgrupperna genom att upprätta partnerskap mellan ledande nordiska offentliga och privata aktörer inom områdena handel och innovation.

 

Nordisk Innovation ska:

  • Stimulera innovation
  • Skapa relationer
  • Bryta barriärer

Kärnvärden:

  • Främja samarbete
  • Ta initiativ
  • Utöva expertis

Nordisk Innovation ska kännetecknas av:

  • Professionalism
  • Öppenhet
  • Internationell överblick – nordiska kunskaper

 

Nordisk Innovation definierar innovation som nya produkter, tjänster, marknader, processer eller organisationsmodeller som skapar ekonomiska fördelar eller andra värden för samhället. Innovation skapas av företag och offentliga tjänsteleverantörer och har stor betydelse inom alla branscher och sektorer.


Detta utgör en bred syn på innovation som inbegriper flera olika innovationskällor och flera olika typer av innovation. Vi strävar efter att uppmuntra innovation inom alla områden och sektorer, inklusive offentlig förvaltning.


”Nordiska mervärden” skapas när gränsöverskridande samarbete mellan organisationer genererar mer värde än vad som skulle ha genererats om företagen agerat endast på nationell nivå.


När vi säger oss främja gränsöverskridande handel syftar vi på åtgärder som uppmanar till skapandet av nya företag och marknadsmöjligheter samt ökar handeln med varor, tjänster och kapital inom Norden och EU. För att de nordiska länderna ska bli en ännu attraktivare region för investerare ska Nordisk Innovation hjälpa till att utforma gemensamma regler och standarder.

Dela innehåll

Skriv ut