Top navigasjon

Towards an Entrepreneurship Policy - A Nordic Perspective

  • Publisert 03.03.2003
  • Sist oppdatert 20.05.2011
Projektet behandlar utvecklingen av entreprenörskapspolitik i de nordiska länderna. En utgångspunkt i projektet har varit ett antagande om att vi skulle finna liknande förutsättningar och sammanhang i de olika nordiska länderna, s.k. kontexter.

Projektet har genomförts av ett nätverk av forskare i de olika länderna. Varje land har ett kapitel i boken där utvecklingsprocessen mot en entreprenörskapspolitik beskrivs. Totalt har 77 intervjuer och 16 regionala seminarier genomförts för att diskutera resp. land.

 

På väg mot en entreprenörskapspolitik – några avslutande förslag:

  1. Skapa en politik grundad på entreprenörernas verkliga behov snarare än på myter.
  2. Skapa en individuell integrerad politik baserad på ett nordiskt perspektiv.
  3. Integrera innovations- och entreprenörskapspolitiska åtgärder.
  4. Utveckla en politik grundad på kunskap från forskarsamhället.
  5. Utveckla mål som är möjliga att analysera och utvärdera.
  6. Åtgärder för att förändra attityder är sannolikt viktigt i det nordiska sammanhanget.
  7. Öka ansträngningarna inom området administrativa regler.
  8. Lärande i systemet.

Nedenfor finnes en oversikt over de ulike kapitlene i boken som kan lastes ned. 

Innhold:

Foreword

Executive summary

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: The case of Denmark

Chapter 3: The case of Finland

Chapter 4: The case of Iceland

Chapter 5: The case of Norway

Chapter 6: The case of Sweden

Chapter 7: Results and summary

    

5

15

25

49

83

145
177

219

265