Top navigasjon

Stora vinster på att öka beständigheten hos asfaltbelägningar

  • Publisert 23.02.2004
  • Sist oppdatert 20.05.2011
Det finns stora vinster att hämta på att öka beständigheten hos asfaltbeläggningar. Om man lyckas öka livslängden på beläggningarna i Norden med en procent (försiktig uppskattning) leder detta till en besparing för samhället på 80 miljoner kronor per år!

Forside rapport

Bristande beständighet hos asfaltbeläggningar är ett stort och återkommande problem i Norden som orsakar samhället stora kostnader. I de mest allvarliga fallen får en bristandebeständighet till följd att nylagda vägar måste läggas om redan efter en eller ett par säsongers trafik. Bristande beständighet kan också ge ett kontinuerligt bidrag till t.ex. den successiva spårbildningen på vägytan utöver den som orsakas av bl.a. dubbdäckstrafik. Åldringsbenäget bitumen eller bitumen som utsätts för stor kontakt med luftens syre leder i förlängningen till att vägen spricker upp i förtid. 

Den foreliggende rapporten "Beständighet hos asfaltbeläggningar – State of the Art" gir en kritisk sammenfatting av eksisterende kunnskap innenfor emnet bestandighet. Rapporten peker også på en del viktige mangler og gir forslag om hvordan man kan/bør gå videre for å høyne kunnskapsnivået slik at den overordnede målsetting kan nås; å forlenge livslengden på de nordiske asfaltdekkene 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Prosjektdeltakere