Top navigasjon

Samarbeid om Kjøttprodukters funksjonelle egenskaper

  • Publisert 23.02.2003
  • Sist oppdatert 20.05.2011
I de nordiske landene har vi ulike forskningsinstitusjoner som er i besittelse av en unik utstyrspark som er velegnet for ikke-destruktive studier av kjøtt- og fiskeprodukter.

Frontpage report

Med dette som bakgrunn, var målsettingen gjennom dette nettverksprosjektet å etablere kontakt mellom tre forskningsmiljøer i Danmark, Island og Norge. I prosjektet har vi hatt møter med formål å etablere en felles plattform med hensyn til vårt tilbud om prosessoptimalisering for relevant industri innen kjøtt- og fiskeforedling i de respektive landene. Vi har kontaktet industri virksomheter for å få en oversikt over hvilke problemstillinger som er relevante og vi har diskutert hvordan vi kan bidra til å forbedre eksisterende industrielle metoder eller eventuelt, komme fram til nye metoder for mer effektiv prosessering og muligheter for å simulere de forskjellige prosessene. 

I første omgang har vi kommet fram til at vi skulle kontakte industri i de forskjellige landene med tilbud om forskningssamarbeid relatert til følgende enhetsoperasjoner: salting/marinering og frysing/tining.