Top navigasjon

Partnerskaber i nordisk byggeri (PART-BYG)

  • Publisert 28.02.2010
  • Sist oppdatert 08.06.2011

 

Frontpage reportObjectives

  • Fremme erfaringsudveksling mellem byggeerhvervet, myndigheder og forskere om forskellige typer af partnerskaber via etablering af et nordisk netværk
  • Kortlægge state-of-the-art i de nordiske lande dvs. identificere forskellige typer af partnerskaber, beskrive centrale karakteristika ved partnerskaberne og kortlægge udbredelsen af disse partnerskaber
  • Vurdere potentialer og vilkår i Norden for partnerskaber som organisationsform i byggeriet, herunder at vurdere specielle forhold relateret til offentlig byggevirksomhed som fx kvalitet, funktionel/arkitektonisk udformning, miljø, livscyklusomkostninger og kunstnerisk udformning
  • Udvikle en platform hvorpå nordiske virksomheder kan bygge fremtidige brugerorienterede innovationer og partnerskabsmodeller
  • Formidle resultaterne fra projektet via en række nordiske workshop og en international konference rettet mod byggeerhvervet, forskere og myndigheder.
Background 
Byggeriet er i disse år udsat for store strukturelle ændringer som følge af øget internationalisering. Samtidigt er bygherren blevet mødt med krav om større kundeorientering og øget samarbejde for at opfylde slutbrugernes behov for fleksible bygninger til overkommelige priser.

Hidtil er udviklingen i de nordiske lande gået i forskellige retninger. Fra Finlands partnerskaber blandt byggevareproducenter til Danmarks institutionalisering af partnering gennem udvikling af en statslig partneringpolitik. Erfaringerne hermed er velbeskrevne i de respektive nordiske lande. Der er imidlertid et stort potentiale for at etablere en fællesnordisk erfaringsdannelse som platform for en ny dynamik og brugerorientering i byggeerhvervet. 

Project duration: 04.2006 - 02.2008
Abonner på vårt nyhetsbrev

Prosjektdeltakere