Top navigasjon

NOVCOAT - Novel Manufacturing of Corrosion and Wear Resistant Thermally Sprayed Coatings

  • Publisert 25.02.2005
  • Sist oppdatert 20.05.2011
Utvinning av olje og gass i Nordsjøen skjer mer og mer på store havdyp hvor vedlikehold er vanskelig. Følgelig er det viktig at korrekt materialvalg blir gjort på planleggingsstadiet. Keramisk-metalliske belegg representerer en interessant gruppe materialer med hensyn til kombinert slitasje og korrosjonsbestandighet.

Frontpage report

Typiske eksempler på komponenter som blir utsatt for korrosjon og slitasje er ventiler, enkelte deler av rør som innsnevringer, bend, T-stykker, dyser etc. Andre viktige applikasjonsområder for keramisk-metalliske belegg er innen papir og cellulose industrien, kjemisk industri. Slitasjebestandige wolframkarbid (WC)-metall belegg med bedre korrosjonsegenskaper enn kommersielle WC-metall belegg har et stort potensial for bruk på komponenter som må motstå både korrosjon og slitasje. Økt levetid for slike komponenter ved økt korrosjons- og slitasjebestandighet vil bidra til sikrere driftsbetingelser, gi færre produksjonsstopp og store besparelser i form av redusert vedlikehold. 

Målsetning
Målsetningen i prosjektet har vært å utvikle slitasjebestandige wolframkarbid (WC)- og titankarbid (TiC)-metall belegg med forbedret korrosjonsbestandighet i forhold til kommersielle belegg. Målet skulle nås ved bruk av unik teknologi, nemlig prosessen ”self-propagating high-temperature synthesis, (SHS)” utviklet hos VTT Industrial Systems og knusing ved ”disintegrator milling” utviklet ved Tallinn Technical University (TTU). SHS prosessen ble brukt til å fremstille TiC baserte materialer mens ”disintegrator milling” ble brukt til å knuse forhåndslegerte metallpartikler til bruk ved fremstilling av WC-baserte materialer.

Bakgrunn
I alt tjue forskjellige pulvermaterialer har blitt sprøytet til belegg. Av disser er ti materialer kommersielle mens de resterende ti har vært fremstilt eksperimentelt. De eksperimentelle pulvermaterialene har blitt fremtilt ved to forskjellige prosesser. Titankarbid (TiC)-metall pulvere ble fremstilt ved VTT Industrial Systems ved bruk av ”self propagating high temperature synthesis”, SHS prosess.

Hovedkonklusjon
Resultatene fra prosjektet viser at man ikke har oppnådd keramisk-metalliske belegg med forebedrede korrosjonsegenskaper i forhold til kommersielle keramisk-metalliske materialer. Slitasjeegenskapene var relativt gode, men korrosjonsegenskapene var ikke tilfredsstillende. Selv om man ikke har oppnådd de ønskede resultatene har prosjektet gitt økt kompetanse og styrket samarbeid på dette fagfeltet i Norden. Resultatene som er oppnådd kan benyttes som innspill til nye samarbeidsprosjekter i Norden. 

En oversikt over detaljerte faglige/tekniske rapporter fra prosjektet er listet opp i rapporten som kan lastes ned her. I tillegg er flere presentasjoner og artikler blitt publisert på nasjonale og internasjonale konferanser. Disse er listet opp nedenfor og kan lastes ned her fra vår webside. 

Prosjekttid: 01.06.2001 - 31.05.2004

Abonner på vårt nyhetsbrev

Prosjektdeltakere

  • John Berget

    Project coordinator SINTEF Materials and Chemistry