Top navigasjon

Nordisk vägledning för armerad jord och jordspikning (Nordic guidelines for reinforced soils and fills)

  • Publisert 07.03.2004
  • Sist oppdatert 14.03.2011
Den övergripande målsättningen med projektet var att inom Norden öka kunskapen om armerad jord och att öka användningen av armerad jordkonstruktioner när det är ekonomiskt motiverat.

Projektet har skapat synergieffekter genom att utnyttja den samlade nordiska kompetensen och finansiella resurser.

 

Det mätbara målet i projektet är en gemensam nordisk handbok av state-of-the-art karaktär. En engelsk och svensk version ingår i projektet. Därutöver kommer handboken att översättas till norska.

 

Projektet har nått upp till de planerade målen. Handboken togs fram i samarbete med de nordiska geotekniska föreningarna och Nordisk industrifond. I projektet deltog 36 företag/organisationer i styr-, projekt- eller referensgruppen. De flesta av dessa delfinansierade handboken. Ett gemensamt nordiskt seminarium arrangerades av Nordisk geosyntetgrupp (NGG) i Göteborg 14-15 maj 2003, där ca 90 personer deltog. Den 15 maj presenterades den engelska versionen av handboken. NGG var ett nätverk som organiserades av de nordiska geotekniska föreningarna och Nordisk industrifond. 

 

Projektet Nordisk handbok för armerad jord hade inte varit möjligt att finansiera i de enskilda länderna, men med gemensamma krafter kunde projektet komma till stånd. Den stora bredden i projektet med personer från myndigheter, konsult- och entreprenadföretag samt materialtillverkare bidrog till ett stort utbyte av kunskap mellan olika intressenter och mellan de nordiska länderna. Arbetet väckte intresse även utanför Norden och handboken kan utgöra underlag för kommande dimensioneringshandböcker i Europa.

 

I samband med mässan On the Road 2002, presenterades arbetet med handboken i NI:s monter, där en bredare krets kunde ta del av det arbete som utförts.

 

Det seminarium som hölls i Göteborg i maj 2003 väckte stort intresse i branschen och deltagare från de nordiska länderna fick möjlighet att umgås. Seminariet hölls under två dagar och en utställning arrangerades, vilket gav möjlighet till ökad kunskap både teoretiskt och praktiskt. Många kontakter knytas.

 

Project duration: 01.10.2001 - 30.06.2003

 

En versjon av håndboken i engelsk og svensk kan lastes ned under.

 

An English and a Swedish version of the handbook is available for download below. 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Relatert innhold

Prosjektdeltakere

  • Yvonne Rogbeck

    Statens geotekniska institut SE- 581 93 Linköping, Sverige