Top navigasjon

Nordisk offentlig venturefond?

  • Publisert 07.03.2006
  • Sist oppdatert 30.03.2011
De offentlige så vel som de private markedsaktørene mener at administrative hindringer og særskilte skatteforhold kan hindre investeringer over grensene.

Frontpage report

De land som ønsker mer venturekapital og dermed å øke tilgangen til risikokapital for små og mellomstore selskaper og deres vekstmuligheter, bør gi arbeidet med å fjerne eller tilpasse lover og regler som hindrer en fri bevegelse av risikokapital mellom og inn til de Nordiske land, høy prioritet. Spesielt land som har et svakt eller umodent egenkapitalmiljø med lav grad av mobilitet og som derfor vil ha størst nytte av internasjonale investeringer, bør legge til rette for at hindringene gjøres minst mulig slik at innovative bedrifter får de investeringene de behøver for å vokse og utvikle nye og lønnsomme arbeidsplasser. 

To arbeidsgrupper bestående av representanter fra de nordiske finans- og næringsdepartementene samt representanter fra markedsaktørene i den nordiske risikokapitalbransjen har funnet frem til tiltak som vil bedre situasjonen i Norden.

 

  • Utred muligheten for felles regler for ”Nordic Limited Partnerships” - en nordisk legal struktur for venturekapital

  • Vurder å utvide Den Nordiske Investeringsbankens (NIB) virksomhet med en ny enhet, ”Nordic Venture Fund”– et Nordisk/Baltisk offentlig risikokapitalfond

  • Viderefør Policy samarbeidet på risikokapital - etabler et Nordisk forum for venture kapital