Top navigasjon

Nordic Wood litteraturliste

 • Publisert 28.02.2011
 • Sist oppdatert 07.06.2011
Fra 1993 til 2001 har Nordisk Industrifond kjørt programmene Nordic Wood 1 og 2. I løpet av årene har vi vært involvert i en mengde prosjekter, og nå legger vi ut en litteraturliste over de viktigste resultatene og prosjektene vi har vært involvert i.

Frontpage report

Litteraturlisten innholder prosjekter og resultater innen:

 • Byggeri med træ
 • Træprodukter og standardisering
 • Dataprogrammer, informationsteknologi og træ
 • Træ og brand
 • Træbeskyttelse
 • Træ og miljø
 • Sortering af træ
 • Trætørring
 • Produktionsteknologi
 • Møbler
 • Håndbøger
Bilde Trehus