Top navigasjon

Nordic Innovation årsrapport 2010

  • Publisert 19.05.2011
2010 - Et år for fornyelse og grønn velstand

2010 var året for fornyelse og endring for Nordic Innovation. Vi tilbrakte året i tett dialog med våre interessenter for å stake ut den riktige strategien for årene fremover. Vårt styre, ledelsen og alle ansatte bidro til denne omfattende strategiutviklingen. Vi jobbet også med å finne vår rolle i å fremme innovasjon i Norden, og kom til at det er nettopp det som er vår kjernevirksomhet. Resultatet er derfor en strategi for 2011-2014, som legger vekt på proaktivt innovasjonsarbeid, nettverk, nye initiati­ver og kompetansedeling mellom de nordiske innovasjonsaktørene. Så langt har tilbakemeldingene på våre nye strategiske beslutninger for Nordic Innovation vist at de valg vi gjorde var riktige. Utiklingen av vår nye strategi ble dessuten gjennomført i tråd med det nye nordiske samarbeidsprogrammet for innovasjon og næringspoli­tikk 2011-2013. Både vår strategi så vel som det nye samarbeidsprogrammet legger vekt på grønn vekst og bærekraftig innovasjon som en nøkkelfaktor for at Norden skal lykkes i fremtiden.

 

Sammen med den nye strategien kom også en forenkling av navnet vårt, for å bedre kommunisere vår offisielle rolle innenfor det nordiske samarbeidet og at innovasjon er vår primære oppgave. Ved å fjerne ”center” fra navnet vårt, håper vi å fjerne alle misforståelser om hva slags institusjon vi representerer.

 

Sist år samarbeidet vi dessuten tett med det danske formannskapet for Nordisk ministerråd, og en av våre felles viktigste oppgaver var å lansere det nye globaliseringsinitiativet for klimavennlige bygg.

 

2010 markerte også den offisielle oppstarten av vårt Measure and manage innovation program. Etter et mindre pilotprosjekt var vi glade for å sjøsette fullskala program­met med 100 nordiske selskaper som deltar i et omfattende program som vil hjelpe dem med å videreutvikle sine innovasjonsstrategier. Disse bedriftene representerer mer enn 160.000 ansatte, og en 20 milliarder euro omsetning. Nå i begynnelsen av 2011 begynner vi å se resultater, og forventer mer i det kommende året.