Top navigasjon

Norden bilag i Aftenposten

  • Publisert 09.03.2007
  • Sist oppdatert 10.03.2011
Norden i en grenseløs verden. Det er hva dette bilaget handler om. Om det nordiske samarbeidets utfordringer i en globalisert verden. Bilaget ble distribuert som en del av Aftenpostens morgennummer tirsdag den 23 oktober 2007.

Bilaget ble til som et samarbeid mellom flere nordiske organisasjoner og med et redaksjonsråd bestående av Foreningen Norden ved Per Ritzler, Nordisk InnovationsCenter ved Espen Ruud og Aftenposten ved Matti Myllykoski.