Top navigasjon

NEXT - Nettverk for Nordisk videnledelse

  • Publisert 06.03.2003
  • Sist oppdatert 05.04.2011
For at kunne deltage i konkurrencen, der bliver stadig mere global, skal virksomheder arbejde med de bedste globale løsninger, metoder og kompetencer. Det er derfor en afgørende ledelsesopgave i en international virksomhed at finde, overføre og anvende de bedste kompetencer uanset, hvilket land de kommer fra.

FRONTpage report

Projektet handler om, hvordan ledelsen kan styrke virksomhedens konkurrenceevne ved hele tiden at sikre de bedste kompetencer bliver overført og anvendt optimalt. De konkrete spørgsmål, som det handler om, er for eksempel:

  • Hvilke ledelsesudfordringer stiller det at overføre best practice og kompetencer fra et land til et andet?
  • Hvilke værktøjer er effektive?
  • Hvordan sikrer ledelsen det bedste organisatoriske miljø så erfaringer og indsigt kan flyde frit og barrier mindskes?

Markedsfokus længere ud i verden

Nordiske virksomheder flytter deres markedsfokus længere og længere ud i verden samtidig med, at deres hjemmebase udvides fra den enkelte nation til at dække flere lande i norden. Det ses tydeligt i fusioner mellem nordiske virksomheder, der indgås for at styrke begge parters strategiske placering og i nogle tilfælde kompetencer for at kunne møde konkurrenceudvikling snarere end for at få adgang til et nordisk marked og finansielle ressourcer. På europæisk plan er der grund til at antage at samarbejde også er drevet af samme mål, dvs. opnåelse af strategiske, kompetencemæssige og teknologiske fordele i den globale konkurrence.

 

Fælles ledelsesplatform

Udnyttelse af det strategiske potentiale kræver opbygning af en kompetencebase på tværs af landegrænser og afhænger af, at virksomhedsledere besidder effektive metoder til at udvikle og dele den fælles videnbase, som virksomheden har adgang til - og indebærer at der skabes en fælles referenceramme, dvs. en fælles ledelsesplatform af begreber, metoder, værktøjer og styringsinstrumenter som ledere på tværs af forretningsenheder arbejder med.

 

Svært at flytte kompetencer

Samtidig er stærke kompetencer og best practices ofte bundet til bestemte teams eller afdelinger, og de markeder og kunder de betjener. Man kan ikke bare rive kompetencen løs, splitte den op og sende den videre og samle den igen på et nyt sted. Et team kan ikke uden videregive deres fælles viden, eller lægge den over på en web side. I tillæg opstår der organisatoriske barrierer, fordi enheden i det land, kompetencen tænkes overført til, har sin egen arbejdsform og alle mulige grunde til at fastholde deres ofte nationalt betingede måde at gøre tingene på. Det gør det svært i det hele taget at flytte kompetencer, uden at de bliver ændret eller bruges på skrømt i håb om at det "hele" snart er glemt igen.

 

Overførsel af kompetencer og best practice løber således direkte ind i en række problemer. Men der er ingen vej uden om set fra et overordnet konkurrenceperspektiv. Når konkurrencen globaliseres går kompetenceudviklingen også den vej.

 

Prosjekttid: 01.06.2002 - 01.12.2002