Top navigasjon

Vejledning for Tur- og rejsearrangører

 • Publisert 01.03.2003
 • Sist oppdatert 23.01.2013
Tur- og rejsearrangørernes arbejde i Arktis giver direkte og indirekte miljøpåvirkninger.

De direkte sker eksempelvis gennem drift af et turistkontor med det papirforbrug, varmeforbrug, elforbrug, affaldsproduktion, transport mv. De indirekte miljøpåvirkninger sker bl.a. gennem de miljøpåvirkninger, gæsterne giver, eksempelvis belastning af den natur (de biotoper), man besøger, transporten til og fra destinationen, stedet gæsterne overnatter i, med videre.

I denne vejlednings anden del "Miljøhensyn ved færdsel og ophold i naturen" er der gennemgået, hvad man kan gøre for at reducere påvirkningerne fra turisternes færdsel i naturen, hvilket umiddelbart er den vigtigste opgave

Verktøjet tar for seg følgende punkter:

 • System i eget miljøarbeide
 • Turismen og lokalsamfunnet
 • Stil miljøkrav til (under) leverandører
 • Salg av husflid og anden souvenir
 • Krav om kvalitet

Miljøhensyn ved færdsel og ophold i naturen:

 • Vegetasjon og jord
 • Dyreliv
 • Motorisert færdsel
 • Ikke motorisert færdsel
 • Generelt ophold i naturen

Last ned hele dokumentet nedenfor.