Top navigasjon

Vejledning for lokalsamfund

 • Publisert 01.03.2003
 • Sist oppdatert 23.01.2013
Som mange steder i verden stiger turismen også markant i de arktiske egne, og på flere destinationer er antallet af turister steget med mere end 100 % på under 10 år.

Det skyldes blandt andet, at de arktiske egne er blevet mere tilgængelige, at flere har råd til de relativt dyre rejser samt stadigt større ønske om at opleve den uberørte natur og vildmark. Men for de små arktiske samfund kan en ukoordineret turisme være en belastning, der på længere sigt kan true samfundenes kulturelle og erhvervsmæssige overlevelse.

Men turisterne kommer, og derfor er det vigtigt at overveje, hvordan det er muligt at udnytte udviklingen, så turismen bidrager økonomisk og kulturelt til lokalsamfundets overlevelse på en positiv måde.

Innhold i vejledningen:

 • Hvad er det turisterne vil opleve?
 • Hvilke turister og turistkategorier?
 • Opfyld turisternes forventninger
 • Turismen er afhængig af lokalsamfundet
 • De små og spredte samfund i Arktis
 • Lokalsamfundet er afhængig af turismen
 • Hvad er bæredygtig turismeudvikling
 • Bæredygtig samfundsmæssig og kulturel udvikling
 • Bæredygtig turisme på den enkelte destination

Eksempler
IIlulissat isfjord
Stier i Sermermiut
Endagsturister I Kulusuk
Handlingsplan for Kulusuk

Last ned hele vejledningen på linken under.