Top navigasjon

Miljø og turisme i Arktis

 • Publisert 01.03.2003
 • Sist oppdatert 23.01.2013
Isfell og hytte ved Saqqaq.Saqqaq (grønlandsk for «Solsiden», tidligere stavet Sarqaq) er en bygd på vestkysten av Grønland. 
Isfjeld ved Saqqaq

Projekt Miljø og turisme i Arktis er et miljø- og erhvervsudviklingsprojekt, der er gennemført fra 2000 til 2003 på følgende destinationer:

 • Snæfellsnes, Island
 • Svalbard 
 • Ammassallip Kommunia, Østgrønland
 • Ilulissat Kommuneat, Nordvestgrønland

 

På de enkelte destinationer har projektet arbejdet via lokale projektgrupper, der i kraft af projektets karakter har omfattet en bredt sammensat interessentkreds. De mange interessenter har brugt tid og ressourcer på projektet, en arbejdsindsats der udgør projektets meget store egenfinansiering.

 

Projektets centrale læring

 • Bæredygtig turisme kan være med til at reducere de arktiske samfunds monoøkonomiske afhængighed og sikre deres sociokulturelle overlevelse.
 • Bæredygtig turisme kan ved at skabe lokale job bruges som løftestang for at fremme en bæredygtig udnyttelse af naturen herunder de levende ressourcer.
 • En bæredygtig turismeudvikling fordrer et samarbejde mellem en bred kreds af interessenter.
 • Bæredygtig turismeudvikling kan bruges som løftestang for at sikre den nødvendige miljøgenopretning herunder bortskaffelse af affald på destinationer, hvor det er nødvendigt.
 • En bæredygtig udvikling kræver holdningsbearbejdning og lokaltforankrede forandringsprocesser. Det er en proces, der tager tid.


En fællesarktisk værktøjskasse
Projektet har genereret en lang række fællesnordiske erfaringer, der er blevet systematiseret i en ”værktøjskasse” (trykk her for verktøykassen)

Store forskelle
Der er meget store forskelle på de fire destinationer, og den væsentligste fællesnævner er, at der er tale om ”udkantsområder”, der ligger inden for et bredt defineret Arktis.

Klimatisk ligger Snæfellsnes i Island på grænsen til Arktis, medens de øvrige destinationer er egentlige arktiske eller højarktiske. I forhold til projektet er de primære forskelle mellem destinationerne dog socioøkonomi, bosætningsmønster og kultur. Endvidere har specielt Svalbard en anden juridisk status og dermed forvaltningsmæssig situation.

De store forskelle mellem destinationerne har vist sig at være projektets styrke, og er forudsætningen for, at projektet har kunnet generere nogle fællesnordiske erfaringer samt den fællesarktiske værktøjskasse.
På den anden side har de store forskelle betydet, at det ikke altid har været relevant direkte at overføre erfaringer fra en destination til en anden, hvorved forskellene også er blevet en begrænsning.

På trods af de store forskelle har projektet med fordel benyttet en sammenlignelig arbejdsmetode på de forskellige destinationer, hvorfor det kan anbefales at benytte erfaringerne på andre destinationer i Arktis eller øvrige udkantsområder.

Last ned rapport fra hver enkelt destination
Lenger ned på siden kan du laste ned hele den nordiske rapporten og delrapporter fra hver enkelt destination: