Top navigasjon

Miljø og turisme i Arktis - Hovedrapport

 • Publisert 01.03.2003
 • Sist oppdatert 08.06.2011
Projekt Miljø og turisme i Arktis er et miljø- og erhvervsudviklingsprojekt, der er gennemført fra 2000 til 2003 på følgende destinationer:
 • Snæfellsnes, Island
 • Svalbard
 • Ammassallip Kommunia, Østgrønland
 • Ilulissat Kommuneat, Nordvestgrønland

På de enkelte destinationer har projektet arbejdet via lokale projektgrupper, der i kraft af projektets karakter har omfattet en bredt sammensat interessentkreds. De mange interessenter har brugt tid og ressourcer på projektet, en arbejdsindsats der udgør projektets meget store egenfinansiering.

 

Projektets centrale læring

 • Bæredygtig turisme kan være med til at reducere de arktiske samfunds monoøkonomiske afhængighed og sikre deres sociokulturelle overlevelse.
 • Bæredygtig turisme kan ved at skabe lokale job bruges som løftestang for at fremme en bæredygtig udnyttelse af naturen herunder de levende ressourcer.
 • En bæredygtig turismeudvikling fordrer et samarbejde mellem en bred kreds af interessenter.
 • Bæredygtig turismeudvikling kan bruges som løftestang for at sikre den nødvendige miljøgenopretning herunder bortskaffelse af affald på destinationer, hvor det er nødvendigt.
 • En bæredygtig udvikling kræver holdningsbearbejdning og lokaltforankrede forandringsprocesser. Det er en proces, der tager tid.

 

En fællesarktisk værktøjskasse

Projektet har genereret en lang række fællesnordiske erfaringer, der er blevet systematiseret i en ”værktøjskasse” (trykk her for verktøykassen)

 

Store forskelle

Der er meget store forskelle på de fire destinationer, og den væsentligste fællesnævner er, at der er tale om ”udkantsområder”, der ligger inden for et bredt defineret Arktis. Prosjektet har derfor laget delrapporter fra hver enkelt destinasjon i tillegg til den fellesnordiske erfaringene som er samlet i denne rapporten. (Destinasjonsrapportene finner du under under kategorien miljø)