Top navigasjon

Massivtrehåndboken er klar

  • Publisert 25.02.2002
  • Sist oppdatert 07.06.2011

Bakgrunn
Stommar av massivträ är enkla att bygga och anpassa till alternativa utföranden men de är dyrare än andra stommar och kan av brand- och ljudskäl användas endast i ett fåtal hustyper. De har under senare delen av 90-talet använts i idrottshallar, skolor o.likn. i Schweiz, Österrike och Sydtyskland och i ett fåtal svenska kontors- och skolbyggnader.

Målsättning
Projektets mål är att massivträ skall vara ett naturligt alternativ när europeiska byggherrar och arkitekter väljer stommar till nyproduktion och att det finns ett utbud av balkonger, loftgångar etc. av massivträ för om- och tillbyggnader.

Resultat
Holmen Skog, Martinsons Trä, NCC, Norra Skogsägarna, SCA och Scaninge Timber har bildat Industrikonsortiet Massivträ.Konsortiet har under ett treårigt projekt med delfinansiering från Vinnova och EU's strukturfonder utvecklat komponenter och system för byggande i massivträ. 

Resultatet av detta arbete utgör grunden för Massivträ Handbokensom presenteras här.


Prosjekttid: 01.05.2000 - 30.06.2002

Abonner på vårt nyhetsbrev

Prosjektdeltakere