Top navigasjon

Ledelsesværktøjer til SMV‘er udviklet av NordVu

  • Publisert 06.03.2004
  • Sist oppdatert 20.05.2011
NordVu - projektet har haft som formål at udarbejde en række ledelsesværktøjer til SMV'er (små- og mellemstore virksomheder) og formidle disse via en hjemmeside (www.nordvu.org). Udarbejdelsen af værktøjerne er sket ud fra succesbeskrivelser og god praksis som blev indsamlet i projektets første fase.

Frontpage report

Analysen af god praksis har været gennemført på den samme måde i de fire repræsenterede lande, hvor de deltagende parter i hvert land har været ansvarlige for deres del af analysen. En af projektets udfordringer har været at tilvejebringe en analysemetode, der har kunnet anvendes ensartet i fire forskellige lande af fire selvstændige grupper af mennesker. Der blev indledningsvis i projektet - på baggrund af et litteraturstudium - udarbejdet en spørgeramme til afdækning af god praksis inden for følgende tre temaer:

  1. Hvorfor er virksomheden succesfuld?

  2. Hvilke resultater bidrager til at opfylde virksomhedens succes?

  3. Hvilke aktiviteter og fremgangsmåder fører til opnåelse af virksomhedens resultater?

Hovedkonklusioner

 

Taget godt imod – ønske om at fortsætte

Det har gennem projektet lykkes at udvikle ledelsesværktøjer specielt målrettet SMV’er. Disse er blevet taget godt imod af testvirksomhederne samt de forskere og brancheforeninger, som har kigget på værktøjerne. Vi har gennem vore informationskanaler løbende informeret vore medlemmer om værktøjerne. Ligeledes har vi gennem erhvervsblade og lign. informeret virksomheder generelt omkring værktøjerne og arbejdet med at udvikle dem. De deltagende virksomheder har efter projektforløbet ønsket at fortsætte erfagrupper. Disse er dog opdelt efter lande, idet omkostninger har været for store til fortsat at mødes på tværs af landene. 

 

Styrket den Nordiske samhørighed

Udviklingen af værktøjer i fællesskab har været en stor gevinst. Ledelsesværktøjer som er blevet til i eksempelvis Sverige, har været ukendte i Danmark og omvendt. Samarbejdet har således givet anledning til, at helt nye værktøjer er kommet frem og taget i brug i de nordiske lande. Samarbejdet har styrket den Nordiske samhørighed ved at bringe en lang række virksomheder og erhvervsorganisationer sammen. Virksomhederne har haft stor udbytte af erfaringsudvekslinger på tværs af landene, mens organisationerne har styrket deres samarbejde betydeligt. 

 

Styrkelsen af konkurrencekraften

Styrkelsen af konkurrencekraften har afgjort fundet sted i de små 50 virksomheder, som samlet har været involveret i projektet. Det er vores formodning, at det samme vil ske i de mange virksomheder/uddannelsesinstitutioner, der vil gøre brug af værktøjerne. Samtidig har omtalen af projektet i medierne været med til at sætte ledelse i SMV'er i fokus som et vigtigt, men forsømt politisk indsats område.

 

Kernen i projektet har været etablering af nyttige samarbejdsrelationer mellem virksomheder og organisationer i Norden. Mellem virksomhederne og organisationerne i de forskellige lande har samarbejdet været meget udbytterigt. Dette ses tydeligt i de udviklede værktøjer, hvor synergieffekten har ført til udvikling af helt nye værktøjer, samt en revurdering af, hvordan kendte værktøjer kan anvendes på en ny måde. 

 

Internationalisering indirekte blevet styrket

Internationaliseringsmulighederne er indirekte blevet styrket gennem de udviklede værktøjer. Som sådan er der ikke udviklet værktøjer direkte til internationalisering, men en forudsætning for, at virksomhederne kan begynde at arbejde den vej er, at de påbegynder en systematisk udvikling af virksomheden. Til en sådan udviklen kan Nordvu værktøjerne være en glimrende begyndelse. 

De udviklede værktøjer bygger primært på indsamlede erfaringer og best practice fra 30 succesfulde nordiske virksomheder. Det er netop deres åbne ledelsesstil som værktøjerne fører videre og breder ud til SMV'er generelt i Norden. Den styrkede ledelse vil på flere punkter give Norden en styrket konkurrencefordel.

 

Hjemmeside: www.nordvu.org

 

Prosjekttid: 15.04.2002 - 31.12.2003

Abonner på vårt nyhetsbrev

Prosjektdeltakere