Top navigasjon

Konkurrencekraft i Norden - barrierer for erhvervsmæssig synergi

  • Publisert 01.02.2007
  • Sist oppdatert 18.01.2012
Norden er stadig et centralt omdrejningspunkt for handel, alliancer og for udveksling af viden. Det viser analysen af de nordiske landes handel internt i Norden og med omverdenen, ligesom det fremgår af virksomhedernes nordiske strategier.

Globale bedrifter
De nordiske lande bliver stadig mere integreret i verdensøkonomien, men også i hinanden. Blandt de fem nordiske lande i undersøgelsen observeres der dog to modsatrettede tendenser indenfor de seneste ti år. Den første tendens er, at Sverige og Denmark handelsmæssigt er blevet relativt mere integreret i Norden i forhold til resten af verden. Den anden tendens er, at Finland, Norge og Island i modsætning til Danmark og Sverige er blevet relativt mere integreret i verdensøkonomien i forhold til Norden.

Nordisk viden
Analysen viser også at virksomhederne i Norden i stigende grad orienterer sig globalt, når de vurderer markeder og netværk i form af underleverandører, allianceparter og potentielle datterselskaber. Samtidig er det interessant at flere virksomheder søger til de andre nordiske lande, når det handler om viden, innovation og højtuddannet arbejdskraft. 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Prosjektdeltakere