Top navigasjon

"Intellectual Capital" - genvej til videnværktøjer

  • Publisert 02.03.2011
  • Sist oppdatert 07.06.2011
At viden er stadigt mere afgørende for virksomheders vækst og evnen til at konkurrere er ved at blive accepteret som en kendsgerning i erhvervskredse. Men for mange virksomheder virker det fortsat uoverskueligt at tage livtag med begrebet videnressourcer - at skabe overblik over, hvordan de styrer og kommunikerer deres viden.

Frontpage report

Rapporten Intellectual Capital, som Nordisk Industrifond udgiver i februar, er en genvej til at gøre begrebet videnressourcer mer håndgribeligt. Rapporten giver overblik over nogle af de væsentlige videnværktøjer, som en ledelse kan bruge. Og den belyser en lang række konkrete eksempler på, hvordan virksomheder i både Danmark og de andre
nordiske lande gør. 

For udvikling av videnprojekt
Rapporten kommer ikke med færdige løsninger, men introducerer læseren til en række muligheder, der kan vælges til eller fra afhængigt af, hvad den enkelte virksomhed har brug for. For virksomheder er alt for forskellige til, at man kan indføre en standard på området. Rapporten er skrevet til dem, der typisk vil få ansvar for at arbejde med udvikling af et videnprojekt i en virksomhed, og den skal kunne give svar på en række
praktiske spørgsmål, der kan opstå i situationen.