Top navigasjon

Integrert Energidesign IED - Design og Metodebeskrivelse

  • Publisert 28.02.2011
  • Sist oppdatert 07.06.2011
IED er en prosess for å takle de komplekse, tverrfaglige problemstillingene som oppstår når man skal prosjektere bygg med høye energi- og miljøambisjoner.

Bygninger har i de seneste årtier hatt en tendens til et stigende energiforbruk. Bygningenes levetid tatt i betraktning samt stigende energipriser medfører behov for en større innsats på området. Klimaendringer og miljøpåvirkninger fra anvendelsen av fossile brennstoffer, har resultert i at mange land i Europa har utarbeidet politiske restriksjoner for å redusere bygningers energiforbruk. Integrert Energidesign (IED) er likevel ennå langt fra standard i byggeprosesser.

 

IED er en prosess for å takle de komplekse, tverrfaglige problemstillingene som oppstår når man skal prosjektere bygg med høye energi- og miljøambisjoner. De tidlige fasene i prosjekteringen vektlegges; det er i de aller tidligste prosjekteringsfasene man har mulighet til å påvirke den endelige ytelsen til bygningen med relativt liten innsats. IED kan hjelpe de prosjekterende parter til en mere innovativ og enklere prosjekteringsprosess, samtidig som inneklimaet forbedres og bygningens energiforbruk reduseres. Integrert Energidesign bør være en naturlig og integrert del av den tradisjonelle byggeprosess.

 

Denne guiden er en veiledning og delvis et prosjekteringsverktøy for å implementere Integrert Energidesign. Erfaring har vist at en slik prosess er et godt verktøy for å få frem kostnadseffektive bygg med høy energiytelse, godt innemiljø og god arkitektur. Videre forklares de åtte trinnene som IED bygger på med eksempler fra ulike bygge- og rehabiliteringsprosjekter hvor IED er brukt. Guiden skal bruges i et samarbeid af både byggherre, arkitekt, ingeniør og andre rådgivere i byggeriet.

 

Last ned den nordiske guiden her 

 

I tillegg til den nordiske guiden er det laget en introduksjon i norsk og engelsk utgave, samt den engelske: ”Some principles of low energy building design”.

 

Integrert energidesign (IED)

- En introduksjon for arkitekter, rådgivere og utbyggere som vil realisere gode, energieffektive bygg

Last ned (Norsk)

        

Bilde_Last ned Introduksjon (Norsk)

 

 

Integrated Energy Design (IED)

- A guide to Integrated Energy Design

Download (English)

 

Bilde_Download Introduction (English)

 

   

Integrated Energy Design (IED)

- Some principles of low energy building design.pdf

Download (English)

 

Bilde_Download Principles (English)

 

Project duration: 05.2006 - 11.2009

 

Project manager: Fritjof Salvesen, KanEnergi AS

 

Project Participants:

  • KanEnergi AS, NTNU – Institutt for byggekunst, historie og teknologi og Arkitektkontoret GASA AS fra Norge.
  • Rådgivende ingeniør Esbensen AS, Henning Larsen Architects og SBI – Statens Byggeforskningsinstitut fra Danmark.
  • KanEnergi Sweden AB og HydraCon AB fra Sverige.
  • Motiva fra Finland
Abonner på vårt nyhetsbrev

Relatert innhold