Top navigasjon

Innovasjon er mye mer enn forskning

  • Publisert 03.03.2009
  • Sist oppdatert 22.06.2011
Design, merkevarebygging og markedsføring er like viktig. Ikke minst er det viktig å motivere kvinnene til å bli entreprenører. I Norden er det dobbelt så stor sannsynlighet at menn vil starte nye bedrifter som kvinner. Dette er noen av konklusjonene i rapporten fra konferansen “Små innovative foretak og entreprenørskap i Norden” som nå ligger klar.

Frontpage report

Rapporten tar også for seg behovet for en grundig gjennomgang av de 
nordiske lands innovasjonspolitikk. Ikke minst behovet for en mer generell “horisontal” innovasjonspolitikk som skuer ut over de tradisjonelle områdene for industri- og forskningspolitikk. En innovasjonspolitikk som tar virkningen av alle politiske områder i betraktning.

Bakgrunnen for rapporten som nå foreligger er konferansen “Små innovative foretak og entreprenørskap i Norden” som ble arrangert i Oslo 15. og 16. oktober. 

Konferansen trakk på erfaringer og god praksis både innenfor og utenfor Norden, og det var invitert flere internasjonalt ledende foredragsholdere innenfor sentrale temaer. Professor Paul Reynolds fra London Business School trakk opp entreprenørskapsutviklingen i et globalt perspektiv og satte Norden inn i en større sammenheng. Videre belyste en av de fremste internasjonale entreprenørskapsforskerne, Canadiske Professor Lois Stevenson gode eksempler på vellykket entreprenørsskapspolitikk fra andre land.