Top navigasjon

Grænsehindringer i Norden (Cross border trade in the Nordics)

  • Publisert 30.10.2012
Report about cross border trad in the Nordics. (This report is only available in Danish)
Rapport

Grænsehindringer i Norden

(This report is only available in Danish)

 

Der er bred politisk bevågenhed om - og opbakning til - at fjerne grænsehindringer mellem de nordiske lande for varer, tjenester, kapital, arbejdskraft og viden. De nordiske statsministre har igangsat et omfattende udredningsarbejde med Det grænseløse Norden og etableringen af Grænsehindringsforum i 2008, som sætter særlig fokus på hindringer mellem de nordiske lande.

 

De nordiske samarbejdsministre diskuterer løbende grænsehindringsspørgsmål for borgere og bedrifter på deres møder. Konkret er samarbejdsministrene ved at forberede en flerårig handlingsplan for grænsehindringsarbejdet. Parlamentarikerne i Nordisk Råd lægger ligeledes vægt på Norden som en region, hvor de nationale grænser ikke udgør barrierer for de nordiske borgere og de nordiske parlamenter gennemførte alle debatter om yderligere nordisk integration i april 2012.


Nordic Innovation har bedt Rambøll Management om at udarbejde denne rapport om grænsehindringer for erhvervslivet, som led i det norske formandskab for Nordisk Ministerråd.


Den politiske bevågenhed skal ud over dets historiske rødder også ses i lyset af at Norden samlet er verdens 12. største økonomi lige efter Canada. Hvis de nordiske lande kan udnytte synergieffekter fra et stort fælles og velintegreret marked for varer, tjenester, investeringer og arbejdskraft står de nordiske lande stærkere i den internationale konkurrence. Både på grund af hjemmemarkedsfordelen på et større marked, men også fordi den øgede konkurrence i Norden forbereder de nordiske virksomheder bedre på konkurrence internationalt.


Nordic Innovation laver løbende eftersyn af de grænsehindringer virksomheder oplever mellem de nordiske lande. Denne rapport følger op på en tilsvarende analyse fra 2007.


Det kan konstateres, at det går fremad med integrationen. Norden handler relativt mere sammen og sammenlignet med 2007 er der færre virksomheder der oplever barrierer mellem de nordiske lande.