Top navigasjon

Forskning og næringsliv går sammen for økologisk mat

  • Publisert 23.02.2002
  • Sist oppdatert 20.05.2011
Fremtidens forbrukere vil etterspørre økologisk mat, og ikke bare på supermarkedet, men også når de spiser ute. Av den grunn går nå Nordisk Industrifond sammen med forskere ved Fødevaredirektoratet og Danmarks Tekniske Universitet nå i tett samarbeide med nordiske grossister og produsenter som leverer økologiske produkter til catering i gang med å analysere og utvikle markedet.

Rapport forside

Forskerne og produsentene håper at den nordiske førerstillingen kan gjøre catering til en stabil avsetningskanal for økologiske matvarer, samt at et stabilt nordisk hjemmemarked kan åpne veien til det store europeiske cateringmarkedet. De nordiske landene har i lengre tid samarbeidet om å utveksle kunnskap om økologi i storkjøkkener. Erfaringene fra det nordiske samarbeidet er samlet i en rapport med tittelen "Organic Foods In Catering - The Nordic Perspective", som nå er i butikkene.