Top navigasjon

Et ledningsverktyg för Intellektuellt Kapital

  • Publisert 03.03.2001
  • Sist oppdatert 20.05.2011
Nordika, det tvååriga projektet på NOK 5 miljoner om styrning och rapportering av intellektuellt kapital i de nordiska länderna sammanfattar året med att offentliggöra sin slutrapport.

Syftet med projektet, som Nordisk Industrifond fick till stånd och finansierade, har varit att främja ett nordiskt och internationellt samarbete inom detta viktiga område samtidigt som man har hjälpt företag att införskaffa och utveckla tillförlitliga metoder för att bedöma värdet av det intellektuella kapitalet.

 

IC-styrning (styrning av det intellektuella kapitalet) är ett ledningsverktyg som kan användas för att ge företaget, dess kunder och delägare, kunskap och förståelse om vad företaget har för syfte och hur det lyckas att upprätthålla och utveckla sin ställning och sina möjligheter.

 

Konceptet med IC-styrning  eller redovisning av immateriella tillgångar  är en av de viktigaste frågorna som Nordisk Industrifond har hanterat under de senaste åren. Konceptet behövs i och med att det totala värdet av ett företags samlade förmågor, erfarenhet och övriga immateriella tillgångar har blivit viktigare när man bestämmer hur en produkt lyckas och produktens marknadsandel.

 

Nordikas rapport är i sig ett ledningsverktyg för företag som vill genomföra IC-styrning. Rapporten definierar grunderna, beskriver vanliga metoder vid redovisning av intellektuellt kapital, pekar på vad man ska leta efter och vad man kan lära sig från de erfarenheter som andra företag i de nordiska länderna har.

 

Frame project: How to develop and monitor your company's Intellectual Capital 

 

Project duration: 01.01.1999 - 31.08.2001

Abonner på vårt nyhetsbrev

Prosjektdeltakere