Top navigasjon

Elektrodialytisk fjernelse af CCA fra træ

  • Publisert 25.02.2011
  • Sist oppdatert 07.06.2011

Frontpage report

Bakgrunn
Imprægneret træ udgør et miljøproblem, når det ender som affald. Dette er erkendt både af myndigheder og træbranchen i Norden. I flere af de nordiske lande lægges der op til at imprægneret træ skal udsorteres fra andet affald, men der er endnu ikke udviklet nogen metode, som kan sikre en bæredygtig behandling. Dette projekt er netop fokuseret på denne sidste del af håndteringen, nemlig fjernelse af de toksiske tungmetaller med mulighed for genbrug, evt. til nye imprægneringsmidler. Der er en bred interesse blandt træbranchen, producenterne af imprægneringsmidler, renholdningsbranchen og myndighederne for at få udviklet en sådan metode. 

I Norden er CCA (Crom, Copper, Arsenikk) blevet brugt til træimprægnering siden 1950-erne. CCA imprægnering er meget effektiv med en gennemsnitlig levetid for træet på mellem 25 og 50 år. Under brug udvaskes en del af den CCA, som blev tilført under imprægneringen, men der er stadig metallerne i træet, når det ender som affald. I årene fremover kan det forventes, at der skal håndteres en stor mængde affaldstræ. 

Hosliggende rapport formidler resultaterne fra projektet ”Elektrokemisk genindvinding af CCA fra træ”, som blev støttet af Nordisk Industri Fond, Norske Imprægneringsverkers Forening og Dansk TræBeskyttelse. Den overordnede målsætning for projektet var at udvikle et elektrodialytisk redskab til genindvinding af CCA fra imprægneret affaldstræ, således at
imprægneret træ fortsat fastholdes som et attraktivt byggemateriale. Under projektet skulle der også opbygges et netværk blandt de forskelligartede aktører i Norden med interesse for imprægneret affaldstræ. Den viden, som et sådant netværk kunne bibringe projektet blev søgt udnyttet optimalt.

Før dette nordiske prosjektet var det ikke tidligere forsøkt å anvende elektrodialytisk behandling av asken fra forbrenning av CCA (crom, copper, arsenikk). Eksperimentene ble utført med en blanding av bunn og flyveaske. 

Resultater og konklusjoner
Resultatene viste at det er mulig å fjerne hele 92% av arsenikk fra asken. Mesteparten av crom og copper ble tilbake i høye konsentrasjoner, og fri for arsenikk betraktes dette som et malm. 

Artikkelbilde

 

 

Det samlede konsept for elektrodialytisk fjernelse av CCA fra tre. Avfallstreet flises, CCA fjernes med den elektrodialytiske metode, CCA produseres fra prosessveskene og den CCA-frie flis brennes slik at energien kan utnyttes.


Norden langt fremme
Det finnes i dag ingen metode som både minimerer emisjonen av arsenikk, og samtidig sikrer at de ressurser som treet inneholder (metaller og energi) kan utnyttes. Behovet for slike metoder vil imidlertid stige i takt med avfallsmengdene. Ved at få udviklet en nordisk metode til en miljømæssig god behandling vil Norden kunne blive placeret centralt på verdenskortet med hensyn til know how indenfor håndtering af affaldstræ.

Prosjekttid: 01.02.2001 - 01.09.2002

Abonner på vårt nyhetsbrev

Prosjektdeltakere