Top navigasjon

Connect Nordica - Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum

  • Publisert 03.03.2001
  • Sist oppdatert 22.06.2011
Målet för CONNECT är att underlätta nyföretagande genom frivilligt och aktivt mentorskap samt att förse främst snabbväxande företag med kompetens och kapital. Konkret betyder detta att CONNECT skall sammanföra innovatörer/forskare (inom både högteknologiområdet och andra områden med stor tillväxtpotential) med entreprenörer och förse dessa aktörer med de finansiella, tekniska och företagsutvecklande resurser de behöver för att lyckas.

Frontpage report

Aktörerna i nätverken är innovatörer/forskare, entreprenörer, riskkapitalföretag och privata investerare, professionella tjänsteföretag (advokat- och revisionsbyråer, marknads- och managementkonsulter samt banker och försäkringsbolag), storföretag och organisationer. Dessa aktörer har behov av naturliga gemensamma mötesplatser för att nya tillväxtföretag skall skapas och utvecklas på bästa möjliga sätt. 


Projektet som redovisas i denna rapport tar upp förslag på etablering av en plattform för samarbete mellan olika CONNECT-nätverk i Norden och Baltikum så att dessa på bästa sätt kan utvecklas och samverka sinsemellan till ökat stöd för entreprenören och företagen.

Projektet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av Örjan Isacson, CONNECT Sverige, Dorte Wiene, CONNECT Denmark, Kjell Hilde CONNECT Vest-Norge med assistans av Hans Andersson, Andersson & Melin AB, som sammanställt rapporten. 

Det är arbetsgruppens förhoppning att de framlagda synpunkterna och förslagen skall vinna beaktande inom de olika CONNECT-nätverken i Norden.

Projektet har finansierats med medel från Nordisk Industrifond vars verksamhetsidé är ”att stärka det nordiska näringslivet, vilket mer konkret innebär att öka det nordiska näringslivets konkurrenskraft, stärka den nordiska näringskulturen och säkra en bärkraftig samhällsutveckling”. Fondens målsättning är att Norden genom projekt, aktiviteter och samverkan blir föregångare i att utnyttja synergiskapande nätverk i innovationssystemet. 

Stockholm i april 2001

Prosjekttid: 01.08.2003 - 31.12.2003

Abonner på vårt nyhetsbrev

Prosjektdeltakere