Top navigasjon

Publikasjoner

Strongholds and Qualities of the Nordic Health Tech Ecosystem

An analysis of positions of strengths of Nordic health tech companies.
 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   
Abonner på vårt nyhetsbrev

LinkedIn grupper Videoer på YouTube Presentasjoner på SlideShare Bilder på Flickr