Top navigasjon

Publikasjoner

Strongholds and Qualities of the Nordic Health Tech Ecosystem

An analysis of positions of strengths of Nordic health tech companies.
 • 23.02.2003 Øget viden om svinekødets kvalitet (Pork Flavour)

  Projektet Pork Flavour er afslutet og forskningaktiviteterne har ført til øget viden om svinekødets kvalitet, specielt med fokus på faktorer af betydning for smag. Den gennemførte analyse af forbrugerholdninger i de tre deltagende lande viser, at smag er en vigtig kvalitetsegenskab. Udnyttelse af den viden, der skabes i projektet, kan derfor give den nordiske kødindustri en række konkurrencefordele.
 • 23.02.2003 Samarbeid om Kjøttprodukters funksjonelle egenskaper

  I de nordiske landene har vi ulike forskningsinstitusjoner som er i besittelse av en unik utstyrspark som er velegnet for ikke-destruktive studier av kjøtt- og fiskeprodukter.
 • 23.02.2003 Gjenbruksmaterialer til vegformål

  Gjenbruk og ombruk av materialer er et meget viktig virkemiddel for å redusere miljøbelastningen i bygge- og anleggsnæringen. Gjenbruksmaterialer (GBM) er ikke så mye anvendt som ønskelig i de nordiske land fordi det er en mangel på tilfredsstillende karakterisering av materialene og manglende system for miljødeklarasjon.
 • 23.02.2003 Networking in Fisheries Research

  A Network in Fisheries Research was launched at the TAFT 2003 conference in Reykjavik. This was the first joint Trans Atlantic Fisheries Technologists conference of the Western European Fisheries Technologists´ Association (WEFTA) and the Atlantic Fisheries Technology Conference (AFTC).
 • 23.02.2003 LWAgeolight Final Technical Report

  LWAgeolight is an internordic project aiming at developing technical solutions for the use of LWA for insulation and lightweight fill in roads and railways.
 • 31.12.2002 Dairy bacteriocins

  The overall objective of this project is to gain new and important information on propionibacteria (PAB) as starter culture and protective culture in general, and also establish new information and criteria for application of PAB in dairy products with emphasis on their antimicrobial effect. The overall goal is to establish new PAB and PAB in combination with LAB to be used in industrial proceses in dairy foods.
 • 06.03.2002 Suksess for Nordisk Industrifonds konferanse

 • 03.03.2002 Såkornfinansiering i Norden

  Mens Sverige har de lengste tradisjonene og kanskje det mest utviklede investormarkedet i Norden, viser en ny kartlegging at det er Finland som kommer best ut i satsningen på nyetablerte foretak. ”Vi er kort sagt imponert over utviklingen og resultatene i Finland”, sier Svend E. Hougaard Jensen ved Center for Erhvervsøkonomisk Forskning i København.
 • 28.02.2002 Green Electronics Packaging and Environmental Data Flow Management

  The development in electronics has resulted in products with rapidly increasing functionality, lower weight and less volume, giving users big advantages in the use phase. With its complex composition, an increasing number of new applications, shorter product life, use of hazardous substances and lack of data on the material contents, electronic and electrical (EE) products constitute a threat to both man and the environment.
 • 28.02.2002 Staten kan spare 3-5 milliarder kroner i året på bruk av Open Source!

  Bruk av Open Source som plattform i stedet for lisensbasert software viser betydelige besparelser for offentlig sektor. Samarbeid over grensene kan gi enda større besparelser. Dette er konklusjonen i en rapport om Open Source som Teknologirådet i Danmark står bak. Rapporten er også bakgrunnen for et seminar der nordiske IT-ansvarlige skal diskutere overgang til Linux og andre Open Source programmer. Seminaret arrangeres på Arlanda Lufthavn utenfor Stockholm 11. november 2002.
 • 28.02.2002 System on Chip Prestudy report

  The development of the information society has had a major effect on all industries. To stay competitive, SMEs have to invest in human talent capable of creating innovative information technology based products. As a world leader in IT development and Internet use, the Nordic countries are a dynamic test bed of creativity for pioneering new IT solutions.
 • 25.02.2002 Massivtrehåndboken er klar

 • 25.02.2002 LCC for byggverk - Rasjonell bygging gir lavere husleie

  I de senere år har interessen for et byggverks totale kostnader vært økende. Mange har oppdaget at investeringskostnadene bare er en del av kostnaden sett over en lengre tidsperiode, og at de forskjellige investeringsvalg gir ulike driftskostnader.
 • 23.02.2002 Forskning og næringsliv går sammen for økologisk mat

  Fremtidens forbrukere vil etterspørre økologisk mat, og ikke bare på supermarkedet, men også når de spiser ute. Av den grunn går nå Nordisk Industrifond sammen med forskere ved Fødevaredirektoratet og Danmarks Tekniske Universitet nå i tett samarbeide med nordiske grossister og produsenter som leverer økologiske produkter til catering i gang med å analysere og utvikle markedet.
 • 23.02.2002 Rekeavfall - ikke tilstrekkelig beskyttelse

  Vi har i dette projekt undersøgt mulighederne for at anvende chitosans fungicide virkning til træbeskyttelse.
 • 09.03.2001 Norden som en sammenhængende erhvervsregion

  6 december avholdt Nordisk Industrifond og Erhvervsfremme Styrelsen en konferanse om samarbeide og viten, teknologispredning og konkurransekraft i Norden.
 • 07.03.2001 Rammebetingelser for innovativ nyskapning

  Denne rapporten er en analyse og en sammenligning av rammebetingelsene for kommersialisering av FoU-resultater når slike funksjoner utføres av strukturerte innovasjonsmiljøer i de ulike Nordiske land. Slike innovasjonsmiljøer inkluderer som regel en forskningspark, men har etter hvert også inkludert en rekke andre funksjoner som egenkapitalfond, rådgivningsselskaper og lignende.
 • 06.03.2001 Norden som en sammenhængende erhvervsregion

  6 december avholdt Nordisk Industrifond og Erhvervsfremme Styrelsen en konferanse om samarbeide og viten, teknologispredning og konkurransekraft i Norden.
 • 06.03.2001 SME and internationalisation

  Satsningen på små og mellomstore bedrifter bør samkjøres på nordisk basis. Eksportrådene bør finne samarbeidsområder, og myke opp virkemidlene for nyetablerere og gründere. Slike offensive tiltak vil gi SMBer økt muskelkraft i en skjerpet global konkurransesituasjon.
 • 06.03.2001 Internationalisation in Nordic and Baltic science parks

  This report is about internationalisation in the Nordic and Baltic science- and technology parks. More specifically it describes what the Nordic and Baltic science- and technology parks do (and not do) in order to support and stimulate internationalisation of the park and the localised firms.
 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17