Top navigasjon

Lokalt råmateriale til produktion af fiskefoder til akvakultur

  • Publisert 11.03.2011
Projektet skal opbygge et nordisk netværk som omfatter hele værdikæden fra råvareproduktion til markedsföring af fisk fra nordisk akvakultur, samt etablere kontakter i Europa og Canada.
Prosjekt

Dato

Fra 15.12.2010
Til 15.06.2011

Akvakultur er blevet stadig vigtigere som födevareproduktion. Stigningen de sidste årtier i landbaseret akvakultur har været enorm, men allermest i Asien. Norge har dog også fulgt godt med, men det er vigtig for alle de nordiske lande at bibeholde og forbedre sin konkurrenceevne for at kunne konkurrere med den stigende export fra Asien, de nye arter og lave priser.

 

Foder er den störste omkostning i produktionen og priser på råvarer er stigende. Derudover er det blevet kritiseret ud fra ökologiske og ökonomiske synspunkter hvor meget der bruges af marine produkter til fiskefoder.

 

Der er udbredt enighed om at foderprisen må ned og kan nås ned uden at det har en negativ effekt på produktionen. Ligeledes har man vist at brug af fiskeolie og – proteiner kan nedsættes. I dette projekt vil man kortlægge hvilke muligheder der findes for lokal produktion af råvarer til foderproduktion og hvilke nye fiskearter kunne være af interesse til produktion i Norden


Projektets målsætning er at indsamle information om status og udvikling i foderfremstilling til akvakultur for forskellige arter i de nordiske lande samt at kortlægge nye alternative muligheder til at producere råstoffer lokalt til foderproduktion som er miljörigtige og billige uden at påvirke foderkvaliteten. Man vil opbygge et nordisk netværk som omfatter hele værdikæden fra råvareproduktion til markedsföring af fisk fra nordisk akvakultur, samt etablere kontakter i Europa og Canada.

 

Resultaterne vil blive brugt af akvakultur-industrien, foderproducenter, råvareproducenter og videnskabsmænd. Der lægges vægt på at inkludere hele værdikæden og opnå et godt samarbejde mellem de forskellige interessenter.

 

Det er af stor interesse for Nordisk næringsliv at öge akvakulturens konkurrenceevne, både af ökonomiske og ökologiske hensyn og for at sikre födevaresikkerhed. Foder står for omkring halvdelen af produktionsomkostningen og priser på råvarer stiger såvel som energipriserne.

 

Man har forsket en del i nödvendige foderingredienter, specielt om andelen af marine produkter kan nedsættes. Resultaterne har vist at det er muligt til en vis grad at skifte marine produkter ud for planteprodukter uden at det har en stor effekt på foderkvaliteten. Det er nu vigtigt at finde nye praktiske lösninger som er ökonomiske og miljörigtige. Lokal produktion af nye råvarer og bedre udnyttelse af restprodukter fra landbrug, gartnerier, drivhuse, fiskeindustri og slagterier vil spille en stor rolle. Dette vil skabe nye muligheder for bedre landudnyttelse, skabe nye jobs og stötte foderproduktionen alment i Norden.

 

Projektet skaber et godt tværfagligt samarbejde mellem videnskabsfolk, akvakulturindustri, foderproducenter, råvareproducenter fra landbrug, gartnerier, drivhuse, fiskeindustri og slagterier. Her ved opnås der nye muligheder for at skabe nye jobs specielt i tyndt befolkede områder ude på landet. Projektet stötter således samfundsudviklingen lokalt såvel som det nordiske samarbejde hvor man kan drage nytte af erfaring og kundskaber i Norden og forskelligheder mellem områder.

 

Man vil udnytte resultaterne og netværket fra projektet til at forberede et större samarbejde i europæisk kontekst. Det er ligeledes af interesse at etablere kontakt til andre interessante områder som f.eks. Canada. Det er nödvendigt for Europa såvel som Norden at svare den stadigt stigende akvakultur i Asien og Central-Amerika for at öge födevaresikkerheden lokalt og konkurrenceevnen i global sammenhæng.

 

Hva er problemstilling/bakgrunn for prosjektet?

Akvakultur er blevet stadig vigtigere som födevareproduktion. Stigningen de sidste årtier i landbaseret akvakultur har været enorm, men allermest i Asien. Norge har dog også fulgt godt med, men det er vigtig for alle de nordiske lande at bibeholde og forbedre sin konkurrenceevne for at kunne konkurrere med den stigende export fra Asien, de nye arter og lave priser. Foder er den störste omkostning i produktionen og priser på råvarer er stigende. Derudover er det blevet kritiseret ud fra ökologiske og ökonomiske synspunkter hvor meget der bruges af marine produkter til fiskefoder. Der er udbredt enighed om at foderprisen må ned og kan nås ned uden at det har en negativ effekt på produktionen. Ligeledes har man vist at brug af fiskeolie og – proteiner kan nedsættes. I dette projekt vil man kortlægge hvilke muligheder der findes for lokal produktion af råvarer til foderproduktion og hvilke nye fiskearter kunne være af interesse til produktion i Norden

Hva vil prosjektet oppnå?

Projektets målsætning er at indsamle information om status og udvikling i foderfremstilling til akvakultur for forskellige arter i de nordiske lande samt at kortlægge nye alternative muligheder til at producere råstoffer lokalt til foderproduktion som er miljörigtige og billige uden at påvirke foderkvaliteten. Man vil opbygge et nordisk netværk som omfatter hele værdikæden fra råvareproduktion til markedsföring af fisk fra nordisk akvakultur, samt etablere kontakter i Europa og Canada.

Resultaterne vil blive brugt af akvakultur-industrien, foderproducenter, råvareproducenter og videnskabsmænd. Der lægges vægt på at inkludere hele værdikæden og opnå et godt samarbejde mellem de forskellige interessenter.

Det er af stor interesse for Nordisk næringsliv at öge akvakulturens konkurrenceevne, både af ökonomiske og ökologiske hensyn og for at sikre födevaresikkerhed. Foder står for omkring halvdelen af produktionsomkostningen og priser på råvarer stiger såvel som energipriserne. Man har forsket en del i nödvendige foderingredienter, specielt om andelen af marine produkter kan nedsættes. Resultaterne har vist at det er muligt til en vis grad at skifte marine produkter ud for planteprodukter uden at det har en stor effekt på foderkvaliteten. Det er nu vigtigt at finde nye praktiske lösninger som er ökonomiske og miljörigtige. Lokal produktion af nye råvarer og bedre udnyttelse af restprodukter fra landbrug, gartnerier, drivhuse, fiskeindustri og slagterier vil spille en stor rolle. Dette vil skabe nye muligheder for bedre landudnyttelse, skabe nye jobs og stötte foderproduktionen alment i Norden.

Projektet skaber et godt tværfagligt samarbejde mellem videnskabsfolk, akvakulturindustri, foderproducenter, råvareproducenter fra landbrug, gartnerier, drivhuse, fiskeindustri og slagterier.

Hva er problemstilling/bakgrunn for prosjektet?

Akvakultur er blevet stadig vigtigere som födevareproduktion. Stigningen de sidste årtier i landbaseret akvakultur har været enorm, men allermest i Asien. Norge har dog også fulgt godt med, men det er vigtig for alle de nordiske lande at bibeholde og forbedre sin konkurrenceevne for at kunne konkurrere med den stigende export fra Asien, de nye arter og lave priser. Foder er den störste omkostning i produktionen og priser på råvarer er stigende. Derudover er det blevet kritiseret ud fra ökologiske og ökonomiske synspunkter hvor meget der bruges af marine produkter til fiskefoder. Der er udbredt enighed om at foderprisen må ned og kan nås ned uden at det har en negativ effekt på produktionen. Ligeledes har man vist at brug af fiskeolie og – proteiner kan nedsættes. I dette projekt vil man kortlægge hvilke muligheder der findes for lokal produktion af råvarer til foderproduktion og hvilke nye fiskearter kunne være af interesse til produktion i Norden

Hva vil prosjektet oppnå?

Projektets målsætning er at indsamle information om status og udvikling i foderfremstilling til akvakultur for forskellige arter i de nordiske lande samt at kortlægge nye alternative muligheder til at producere råstoffer lokalt til foderproduktion som er miljörigtige og billige uden at påvirke foderkvaliteten. Man vil opbygge et nordisk netværk som omfatter hele værdikæden fra råvareproduktion til markedsföring af fisk fra nordisk akvakultur, samt etablere kontakter i Europa og Canada.

Resultaterne vil blive brugt af akvakultur-industrien, foderproducenter, råvareproducenter og videnskabsmænd. Der lægges vægt på at inkludere hele værdikæden og opnå et godt samarbejde mellem de forskellige interessenter.

Det er af stor interesse for Nordisk næringsliv at öge akvakulturens konkurrenceevne, både af ökonomiske og ökologiske hensyn og for at sikre födevaresikkerhed. Foder står for omkring halvdelen af produktionsomkostningen og priser på råvarer stiger såvel som energipriserne. Man har forsket en del i nödvendige foderingredienter, specielt om andelen af marine produkter kan nedsættes. Resultaterne har vist at det er muligt til en vis grad at skifte marine produkter ud for planteprodukter uden at det har en stor effekt på foderkvaliteten. Det er nu vigtigt at finde nye praktiske lösninger som er ökonomiske og miljörigtige. Lokal produktion af nye råvarer og bedre udnyttelse af restprodukter fra landbrug, gartnerier, drivhuse, fiskeindustri og slagterier vil spille en stor rolle. Dette vil skabe nye muligheder for bedre landudnyttelse, skabe nye jobs og stötte foderproduktionen alment i Norden.

Projektet skaber et godt tværfagligt samarbejde mellem videnskabsfolk, akvakulturindustri, foderproducenter, råvareproducenter fra landbrug, gartnerier, drivhuse, fiskeindustri og slagterier. Her ved opnås der nye muligheder for at skabe nye jobs specielt i tyndt befolkede områder ude på landet. Projektet stötter således samfundsudviklingen lokalt såvel som det nordiske samarbejde hvor man kan drage nytte af erfaring og kundskaber i Norden og forskelligheder mellem områder.

Man vil udnytte resultaterne og netværket fra projektet til at forberede et större samarbejde i europæisk kontekst. Det er ligeledes af interesse at etablere kontakt til andre interessante områder som f.eks. Canada. Det er nödvendigt for Europa såvel som Norden at svare den stadigt stigende akvakultur i Asien og Central-Amerika for at öge födevaresikkerheden lokalt og konkurrenceevnen i global sammenhæng.

 

Her ved opnås der nye muligheder for at skabe nye jobs specielt i tyndt befolkede områder ude på landet. Projektet stötter således samfundsudviklingen lokalt såvel som det nordiske samarbejde hvor man kan drage nytte af erfaring og kundskaber i Norden og forskelligheder mellem områder.

Man vil udnytte resultaterne og netværket fra projektet til at forberede et större samarbejde i europæisk kontekst. Det er ligeledes af interesse at etablere kontakt til andre interessante områder som f.eks. Canada. Det er nödvendigt for Europa såvel som Norden at svare den stadigt stigende akvakultur i Asien og Central-Amerika for at öge födevaresikkerheden lokalt og konkurrenceevnen i global sammenhæng.