Top navigasjon

Nordic Independent Living Challenge en nordisk døråpner

  • Publisert 08.11.2016
Hovedprisvinner av Nordic Independent Living Challenge, AbleOn Medical, utvider staben med tidligere deltaker i konkurransen, mens semifinalist MotiTech AS har introdusert løsningen sin i alle de nordiske landene.

Etter seieren i Nordic Independent Living Challenge satser det bergensbaserte firmaet AbleOn Medical AS for fullt for å lansere den innovative dusjløsningen sin AbleOn Shower System. Dusjløsningen skal hjelpe eldre og funksjonshemmede til å gjøre dusjrutinen både enklere og tryggere enn hva andre løsninger som i dag finnes på markedet kan hjelpe til med.

 

Firmaet, som ble startet av nordmannen Camilla Lindelid Strand som senere fikk med Vilde Lepsøy i gründertemaet i løpet av konkurransen, har nå utvidet med totalt fire nye årsverk fordelt på to faste og to deltidsstillinger.

 

 

Ansatte konkurrent og bygger nordisk team

 

Blant de nyansatte finner vi den danske produktutvikleren Camilla Panduro Nielsen, som AbleOn ble kjent med gjennom Nordic Independent Living Challenge. Da var hun var konkurrent som del av teamet bak Admone – en løsning som ville gjøre det lettere og tryggere for demente å forlate sitt eget hjem. Nå har Nielsen forlatt Danmark og flyttet til Norge og Bergen for å lede det tekniske teamet hos AbleOn. De har også ansatt en forretningsutvikler og en produktutvikler fra henholdsvis Sverige og England.  AbleOn har dermed vokst til å bli et sterkt, flerfaglig og internasjonalt grunderteam.

 

– Vi har nå fått et solid og bredt team med bred kompetanse og et brennende engasjement, forteller Lepsøy.

 

Strand legger til at nye prototype er i produksjon, og at de tar sikte på å få den ferdig før utgangen av 2016. Lansering av første del av systemet vil mest sannsynlig skje høsten 2017. Du kan følge AbleOn Medical på Facebook for oppdateringer om utviklingen deres.

 


Ga partner og markedstilgang


AbleOn Medical er imidlertid ikke det eneste nordiske teamet som har oppstått gjennom konkurransen. Bak semifinalistprosjektet Safe and Independent Living finner vi blant annet danske Falck og islandske E21 som møtte hverandre gjennom konkurransen og stadig samarbeider om å utvikle et system av smarte sensorer og alarmer som skal gi økt trygghet i eldres og funksjonshemmedes hjem.

 

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med våre islandske partnere og fått kontakt med ganske mange andre nordiske oppstartsbedrifter gjennom konkurransen. Uten den hadde vi nok fokusert mest på danske partnere, forteller direktør Nicolai Søndergaard Laugesen fra Falck.

 

Prosjektet Safe and Independent Living lever fortsatt videre, og Laugesen forteller at Falck i tillegg har beholdt kontakten med to finske firmaer de møtte gjennom konkurransen. I tillegg trekker han fram muligheten for å åpne tett dialog med alle de fem nordiske hovedstedene som hovedgrunn for at Falck ble med i konkurransen.

 

– Det aspektet ved nordisk samarbeid var kanskje aller mest interessant, og ga en mulighet for å få tilgang til andre nordiske markeder enn bare det danske. Når de nordiske hovedstedene samarbeider om nye løsninger øker man både innovasjonskraften i Norden og styrker samtidig bedriftenes muligheter når det opereres på et nesten felles nordisk marked, forteller han.

 

 

Introdusert i alle de nordiske landene


Semifinalist MotiTech AS opplever også nordisk suksess etter Nordic Independent Living Challenge. Gründer og daglig leder Jon Ingar Kjenes har hele veien hatt ambisjoner om å etablere seg også utenfor Norge, og har nå testet løsningen MotiView i Norge, Sverige, Island og senest i Finland.

 

Det hadde aldri skjedd like raskt uten konkurransen, skal vi tro Kjenes.

 

– Gjennom samarbeidet med hovedstedene har vi blitt kjent med flere døråpnere som har gitt oss mulighet til å teste produktet vårt grundig, og spart oss for mye arbeid med å kartlegge disse personene selv, sier han.

 

MotiViev er en løsning som motiverer eldre og personer med demens til å trene ved å sykkel ved å koble en trimsykkel sammen med en monitor som viser videoer fra steder som brukeren kjenner.

 

Løsningen inneholder nå rundt 750 innspilte videoer fra hele Norden, er i bruk i over 50 kommuner i Norge, og er solgt til kunder i Danmark, Sverige og på Island.