Top navigasjon

Mot et nordisk økosystem for helseinnovasjon

De sju prosjektene var samlet til et felles nettverkingsmøte i Stockholm i fjor.
  • Publisert 23.02.2016
Sju nordiske prosjekter jobber for å samle og styrke innsatser for å utvikle et nordisk økosystem for helseinnovasjon.

 

I juni 2014 lanserte Nordisk Innovation en utlysning på 25 millioner kroner for innovative nordiske helse- og velferdsløsninger sammen med Tekes, Vinnova, Innovation Norway and Rannis. Callen er en del av fyrtårnsprosjektet Innovative nordiske velferdsløsninger.

 

Etter et matchmakingmøte i Stockholm mottok vi 26 prosjektsøknader med et samlet budsjett på 190 millioner kroner. Gjennom en grundig evalueringsprosess ble sju prosjekter valgt ut for finansiering, som alle nå er i full gang. Sammen utgjør de en prosjektportefølje som skal bidra til å oppnå målet med callen, nemlig å samle og styrke innsatser for å utvikle et nordisk økosystem for helseinnovasjon.

 

– Vi er glade for å se at de alle er i gang. Sammen skaper de nordisk merverdi ved å koble sammen utviklere, etterspørrere og testfasiliteter på tvers av de nordiske landegrensene på en måte som øker sjansene for å utvikle skalerbare løsninger som siden kan eksporteres, sier administrerende direktør i Nordisk Innovation, Carina Christensen.

 

 

Les mer om utlysningen og de sju prosjektene (engelsk).

 

 

Test beds og living labs

 

Et av fokusområdene for utlysningen var på samarbeider mellom såkalte test beds og living labs. For bedrifter i helse- og velferdssektoren er det viktig å få teste ideer og løsninger i virkelige settinger for å få tilbakemeldinger fra borgere og ansatte. Ved å teste og implementere nye produkter og løsninger kan sykehus og pleieinstitusjoner også øke innovasjonskapasiteten sin og bedre oversikt over markedet.

 

Tre av de finansierte prosjektene skal knytte sammen ulike test bed-miljøer og living labs på tvers av de nordiske landegrensene. Nordic Test Beds skal opprette et systematisk samarbeid mellom nordiske universitetssykehus for å lage et effektivt økosystem og samle best practice-erfaringer.

 

Nordic Network of Test Beds knytter også test beds ved sykehus sammen, med mål om å harmonisere kliniske og administrative standarder og operasjoner, samt øke antall bedrifter som bruker test beds.

 

Nordic Business and Living Lab Alliance jobber på den andre siden på kommunalt nivå. Ved å etablere 30 nordiske living labs og kommunesamarbeider ønsker prosjektet å involvere 100 bedrifter, der minst 30 av dem skal være involvert i testing.

 

– Vi er stolte og å ha de ledende test bed-organisasjonene fra alle de dem nordiske landene om bord. De tre test bed-prosjektene vil ytterligere profesjonalisere nordiske test beds, og skape en infrastruktur med koordinerte prosedyrer og «one point of contact». Test bed-prosjektene vil skape nordisk nytte ved å knytte oppstartsbedrifter og andre utviklere med detaljert kunnskap om behov og brukerinnsikter, og tilby testmuligheter hos sykehus og kommuner i hele Norden, sier senior innovasjonsrådgiver i Nordisk Innovasjon, Arvid Løken.

 

 

Guidelines, language barriers and startup mentoring

 

Utlysningen åpnet også for andre typer prosjekter. Ecosystem for Nordic clinical practice guidelines øsnker å uvikle, teste og evaluere et nordisk økosystem for å utvikle, spre og oppdatere evidensbaserte nordiske kliniske praktiske retningslinjer. Nordic Medtech Growth 2 vil også utvikle praktiske retningslinjer, men for HTA-prosesser og evaluering av helseøkonomi i offentlige innkjøp.

 

Nordic m-health/e-health vil hjelpe nordiske oppstartsbedrifter innen connected health ved å etablere en ekspertgruppe med regulerings- og lovgivningseksperter fra ulike disipliner, samt utvikle måter å gjøre «fast track»-forsøk og testing for løsninger som krever klinisk testing.

 

Det siste prosjektet, Patient-Professional Communication Platform, har utviklet en plugin som “oversetter” medisinsk terminologi i pasientjournaler til hverdagsspråk. Slik kan man øke forståelse og redusere risikoen for misforståelser mellom helsepersonell og pasienter.