Top navigasjon

Grønt lys for nordisk inkubator i New York

Nordic Innovation House skal åpne på Manhattan. Foto: Colourbox
  • Publisert 10.02.2017
  • Sist oppdatert 13.02.2017
Inkubatoren Nordic Innovation House i New York skal hjelpe de mest lovende og ambisiøse nordiske gründerne med å slå gjennom i det amerikanske markedet raskere og enklere.

 

Inspirert av suksessen til Nordic Innovation House i Silicon Valley, har statlige organisasjoner fra alle de fem nordiske landene slått seg sammen for å åpne inkubatorkontoret Nordic Innovation House i New York.

 

Ved å tilby et gründerkollektiv med tilgang til juridisk bistand, samt hjelp til regnskap, skatt og arbeidstillatelser, vil inkubatoren hjelpe de mest lovende nordiske bedriftene en myk landing på den amerikanske østkysten. Oppstartsmiljøet der er litt annerledes enn i Silicon Valley, og Nordic Innovation House vil derfor kunne gi muligheter til et større mangfold av nordiske oppstartsbedrifter.

 

– Dette er et godt eksempel på nordisk samarbeid i praksis! Jeg har selv vært i New York og opplevd gründerkulturen gjennom mine møter med gründere og oppstartsbedrifter i byen, sier den norske næringsministeren Monica Mæland, som tror ambisiøse nordiske gründere vil sette stor pris på tilbudet.

 

– Et nordisk innovasjonshus vil være med på å legge forholdene for norske gründermiljøer enda bedre til rette, både for de som allerede er etablert og for de som har ambisjoner om å satse. Små norske miljøer kan dra store fordeler av å samarbeide med nordiske kollegaer inn i det store amerikanske markedet, legger hun til.

 

 

For ambisiøse gründere


Inkubatorer er ment å være en tjeneste for nordiske tidligfasebedrifter som har stort potensial for internasjonal vekst og suksess. De må se det amerikanske markedet som et godt marked for produktene eller tjenestene deres, være klare for å bli globale, takle internasjonale markeder og tøff konkurranse.

 

Nordic Innovation House vil ligge på Manhattan og i utgangspunktet ha 10 kontorplasser. Det vil være to dedikerte plasser per land, og en fleksibel plan for å utnytte andre lands plasser skulle de stå ledige.

 

Bedriftene vil velges ut basert på et gitt sett av kriterier som er like for bedrifter fra alle de fem landene. Hvert land kvalifiserer deres «egne» bedrifter. Utvalget blir gjort på land-til-land-basis, og vil godkjennes av en arbeidsgruppe i samarbeid med programsjefen.

 

 

Et sterkt nordisk initiativ


Et sterkt konsortium av statlige organisasjoner som jobber med innovasjon og næringsliv fra alle de fem nordiske landene hadde allerede jobbet med prosjektet over lengre tid, før Nordisk Innovasjons styre ga tommelen opp for å finansiere det i desember 2016. Prosjektet passer godt inn med andre av Nordisk Innovations initiativer i USA, som Nordic Innovation House i Silicon Valley.

 

 

Nordic Innovation House regner med å åpne i det små i løpet av våren 2017, og planlegger at inkubatoren skal være i full drift til høsten. Den blir i utgangspunkt drevet som et treårig pilotprosjekt før den skal bli selvfinansierende.

 

Generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten, er glad for å se at nordisk samarbeid kan føre til konkrete eksempler på initiativer som kan hjelpe nordiske bedrifter å etablere seg internasjonalt og bidra til bærekraftig vekst i Norden.

 

– Jeg er veldig glad for at vistyrker det nordiske næringslivssamarbeidet med Nordic Innovation House i New York City. Det er et viktig skritt for at nordiske oppstartsbedrifter kan få de beste mulighetene for adgang og suksess i USA. Ved å bygge en solid felles nordisk plattform for gründere og oppstartsbedrifter åpnes nye dører for et tettere samarbeid, og ikke minst en fantastisk mulighet for at de nordiske landene kan vokse seg sterkere sammen, sier Høybråten.

 

 

Innovasjon Norge koordinerer prosjektet i samarbeid med det norske generalkonsulatet og NACC (Norwegian American Chamber of Commerce). Følgende organisasjoner er prosjektpartnere:

  • Det svenske generalkonsulatet i samarbeid med Business Sweden og Team Sweden
  • Innovation Center Denmark
  • Det finske generalkonsulatet i samarbeid med Team Finland (FinPro og Tekes)
  • Innovation Center Iceland i samarbeid med det islandske generalkonsulatet og Promote Iceland