Top navigasjon

Anbudskonkurranse: Utvikling av nye forretningsverktøy for små og mellomstore virksomheter som driftes i fremvoksende markeder

  • Publisert 22.03.2013
Nordisk Innovation inviterer til konkurranse i å utvikle nye forretningsverktøy for små og mellomstore virksomheter som driftes i fremvoksende markeder. Anskaffelsens verdi er på inntil 400 000 norske kroner. Fristen for å levere tilbud er 19. april 2013.

 

Nordic Innovation vil velge det tilbudet som etter en helhetsvurdering beskriver den beste metoden for kartlegginger/identifiseringer i henhold til oppdragets virkeområde (scope) og som har den beste metode for anbefaling av områder og tiltak for videre oppfølging, samt erfaring med lignende prosjekter.

 

Beskrivelse av anbudskonkurransen.

 

NB! Oppdatert og gjeldende beskrivelse er publisert 03.04.2013


Frist for innlevering er 19.04.2013

Vedlegg