Top navigasjon

Nyheter

 • 30.10.2012 Nordic innovative start-ups heading for China

  Five innovative Nordic start-up companies have been selected to present their technologies and business propositions to leading Chinese investors and potential strategic partners.
 • 29.10.2012 Vacancies for communications adviser/webmaster and legal practitioner

  There are at the moment two vacancies: communications adviser/webmaster and legal practitioner.
 • 29.10.2012 Vi søker jurist til Nordisk Senter

  NB! **** SØKNADSFRIST UTLØPT! **** Nordisk senter består av Nordforsk, Nordisk Innovation og Nordisk energiforskning. Organisasjonene er samlokalisert i Oslo og er underlagt Nordisk Ministerråd.
 • 26.10.2012 Nordic Innovations CSR-prosjekt i Dagens Næringsliv

  CCDs funn at norske statseide bedrifter ikke rapporterer sitt CSR arbeid blir omtalt i Dagens Næringsliv.
 • 24.10.2012 CSR in the Nordics – a head start by default

  Nordic companies are overrepresented in international corporate social responsibility (CSR) rankings, and the Nordic countries are on top of the index of CSR performance, said Maria Gjølberg at the Nordic CSR conference in Trondheim.
 • 19.10.2012 Minister Attefall: Byggbranschen behöver samarbete

  Ytterligare nio svenska aktörer skrev under Nordic Built Charter den 18 oktober. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall var på plats på arrangemanget och tackade för det goda arbetet.
 • 15.10.2012 Angående reportasjen om Nordic Built i Søndagsrevyen

  NRKs reportasje i Søndagsrevyen 14. oktober gir et feilaktig inntrykk av konkurransen, Nordic Built Challenge, som etter planen skal lanseres 8. november.
 • 06.10.2012 Icelandic Ministers committed to Nordic Built

  The Icelandic Minister of the Interior and the Minister of Education and Culture have both signed the Nordic Built Charter, and four new public buildings will be built in accordance to its principles.
 • 04.10.2012 Klimaministeren roser byggebranchen og Nordic Built

  Yderligere 10 danske aktører underskrev Nordic Built Charter i København den 1. oktober. I alt har Nordic Built nu 27 danske medlemmer. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard, der var til stede ved arrangementet, roste byggebranchen for sit store engagement.
 • 26.09.2012 10 år for færre grensehinder

  Selv om mye er samkjørt i Norden, opplever borgere som flytter over grensen de små forskjellene som store hinder. De kompatibilitetsproblemene som oppstår forsøker Grensetjenesten Morokulien og andre informasjonstjenester å lose pendlerne trygt gjennom.
 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33