Top navigation

Akademikere som vækstiværksættere i Norden

  • Published 11/03/2011
I dag er der for lidt viden om iværksættere med en lengre uddannelse og deres virksomheder. Denne viden er central for at komme tættere på forslag til, hvordan man øger antallet og andelen af denne gruppe succesfulde iværksættere, noe dette projekt vil bidrage til.
Project

Time

From 01/11/2010
To 31/12/2011

I Norden har vi for få vækstiværksættere. Der er en politisk anerkendelse af betydningen af vækstiværksættere for den samfundsmæssige økonomiske vækst, produktivitet og beskæftigelse. Men der er ikke så mange bud på, hvordan man kan stimulere udviklingen af flere vækstiværksættere.

For at øge antallet og andelen af vækstiværksættere kræver det en større viden om og mere målrettet indsats i.f.t. gruppen. Der er et stort sammenfald mellem gruppen af vækstiværksætter og gruppen af akademiker-iværksættere, men hvordan skiller gruppen sig ud fra øvrige iværksættere?

Hvis vi i Norden kan øge antallet af akademiker-iværksattere vil næringslivet stå bedre i den internationale konkurrence, som for Norden kommer til at handle om at kunne gøre det bedre og smartere end øvrige lande fremover billigt og hurtigt.

 

Prosjektet har direkte relevans for den norske regjeringens arbeid med mer entreprenørskap og oppfølgingen av det norske strategisk råd for SMB.