Equilibrium voitti Nordic Built Challenge- kilpailun Suomessa

KVA Arkkitehdit Oy työryhmineen voitti Suomen Nordic Built Challenge -kilpailun ja lähtee tavoittelemaan ehdotuksellaan Nordic Built Challengen pääpalkintoa.
Published 10/09/2013 | Last updated 11/09/2013

Kaikki neljä Suomen kilpailun finalistia olivat erittäin korkeatasoisia. KVA:n ehdotus erottui voittajaksi selkeällä ja hyvin kokonaisvaltaisella ratkaisulla.  Palkintoraadin mukaan ehdotuksessa oli hienosti ja tasapainoisesti otettu huomioon kaikki kolme kestävän kehityksen näkökulmaa niin sosiaalinen, taloudellinen kuin ympäristönäkökulma.

 

Kilpailun perustana on Nordic Built Charter -niminen peruskirja. Peruskirja tähtää kestävien rakennusinnovaatioiden kehittämiseen: http://www.nordicinnovation.org/nordicbuilt/the-nordic-built-charter/    

 

Suomesta kilpailussa on mukana valtion virastotalona toimiva Hippostalo Tampereelta. Kilpailulla lähdettiin hakemaan uudenlaisia, joustavia ja innovatiivisia työympäristöratkaisuja ja tutkia, miten tiloja kehittää ekotehokkuuden näkökulmasta. ”Tavoitteenamme on löytää kestäviä ratkaisuja, jotka olisivat mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä laajemminkin 1970 - 80-luvun toimistorakennusten peruskorjauksissa,” sanoo johtava asiantuntija Kristiina Koskiaho Senaatti-kiinteistöistä.  Lisäksi tavoitteena oli kilpailuttaa ideoita siitä, miten tyypillisestä tuon ajan virastorakennuksesta saadaan mahdollisimman energiatehokas.Tilatehokkuus ja työympäristöjen kehittäminen lähtökohtana

Kilpailu ei ollut perinteinen suunnittelukilpailu, vaan laaja-alainen ja monialaista osaamista vaativa ideakilpailu. ”Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden näkökulmista tilatehokkuus ja sitä kautta turhista tiloista luopuminen on olennainen lähtökohta. Pelkistään teknisillä ratkaisuilla ei olemassa olevissa kiinteistöissä voida ratkaista energiatehokkuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä”, toteaa Kristiina Koskiaho.  Kilpailun tarkoituksena oli löytää ennennäkemättömiä, innovatiivisia ICT:n ja tilankäytön yhdistäviä  ideatason ratkaisuja tulevaisuuden tietotyön tueksi.

 

Hippostalo sopi kilpailuun malliksi erinomaisesti. Samanlaisia toimistotaloja on Suomessa lukuisia.  Rakennuksessa oli monia haasteita, joihin kilpailulla lähdettiin hakemaan ratkaisuja. Näitä ovat mm. vanhentuneet tekniset ratkaisut, rakennuksen koko ja tilajärjestelyt, jotka eivät vastaa tämän päivän modernin ja mobiilin työympäristön ja tietotyön tarpeita.Kokonaisvaltainen ja tasapainoinen ehdotus

Palkintolautakunnan puheenjohtajan Juha Lemströmin mukaan voittajaehdotus oli tasapainoinen, kokonaisvaltainen ja uskottava. Ehdotuksessa Hippostaloon oli luotu kokonaisratkaisu, jossa edellä mainitut

 

haasteet oli hahmotettu hyvin ja ratkaistu onnistuneesti.  ICT- ja työympäristöratkaisut oli suunniteltu siten, että ne tukevat hyvin toisiaan. 

”Lähdimme ideoimaan vetovoimaista monikäyttökorttelia, joka tukisi sekä yhteisön että yksilön innovatiivisuutta, tuottavuutta, työssä jaksamista ja hyvinvointia. Pelkästään teknisiin ratkaisuihin keskittymällä ei saada kestävää ja energiatehokasta tulevaisuuden toimitilaa”, korostaa Ritva Kokkola-Lemarchand KVA Arkkitehdeista.

 

Voittajaehdotuksessa Hippostalon toimistotila tulee tehokkaaseen käyttöön. Nykyisistä tiloista peräti 60 prosenttia saadaan siirrettyä muuhun kuin toimistokäyttöön, mikä oli kilpailun tavoitteena. Kehitetyt työympäristöratkaisut ovat joustavia ja taipuvat muutoksiin ketterästi. Voittajaehdotuksessa esitetyillä teknisillä ratkaisuilla päädytään energiatehokkuudeltaan lähelle nollaenergiataloa, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä tasona.

 

 

TUTUSTU KAIKKIIN POHJOISMAISIIN VOITTAJAEHDOKKAISIIN