Top navigation

Nordiccs fanger Nordens CO2

  • Published 03/01/2012
Det nyetablerte nordiske kompetansesenter for CO2-fangst og -lagring (CCS), Nordiccs, skal berede grunnen for realiseringen av små og store CCS-anlegg i Norden.

- Hvis Mongstad er månelandingen, så er Nordiccs astronauten og månekapselen. Vi skal lage verktøy for å kunne realisere store CCS-prosjekter som Mongstad, men kunnskapen blir også viktig for mindre prosjekter og andre bransjer enn kraftproduksjon, forklarer Nils A. Røkke, visepresident for CCT i SINTEF og leder for Nordiccs.

 

Lager lagringsatlas

I motsetning til Mongstad, som skal bygge noe konkret, er Nordiccs oppgave å skaffe kunnskap. Røkke mener at det ikke bare er fullskala anlegg som Mongstad som er viktig. Det trengs også masse teknologiskutvikling, og der kommer Nordiccs inn. De skal blant annet øke detaljnivået til et nordisk lagringsatlas, slik at de med større sikkerhet kan si noe om lagringspotensialet i Norden. Røkke trekker fram Nordsjøen som det området med størst potensial, men det er også muligheter i Østersjøen.

 

- På Island har de dessuten et unikt alternativ. De skal lagre CO2 i bergarten basalt, som er av vulkansk opprinnelse. Basalt fanger og lagrer CO2, men det er en nisje tilnærming og ikke en globalløsning for det finnes ikke basalt overalt. Prosessen er likevel interessant, og med store forekomster av basalt i blant annet India og USA kan det være en effektiv løsning i regional sammenheng, sier Røkke.

 

Ser på utslipp fra industri og biokraft

I miksen av tiltakt for å få ned CO2-utslippene til et bærekraftig nivå er vi, i følge Røkke, avhengig av CCS. I følge beregninger kan det ta unna for 18 til 19 % av CO2-utslippene. Det er ikke bare utslipp fra gassanlegg og andre fossile kraftverk som er i fokus for Nordiccs.

 

- Det som er unikt med Nordiccs er at vi også ser på utslipp fra industri og biokraft. Fram til nå har ikke CCS vært like aktuelt i Norden, siden vi i liten grad har fossilt drevne kraftverk. Vi skal se på nye områder med store CO2-utslipp som produksjon av sement, kjemikalier, metall, raffinerier, papir, og ikke minst på er fangst fra biokraft, forklarer Røkke.

 

Bilde av Nils A. Røkke, SINTEFSelv om klima ikke er det heteste for tiden og CCS har vært regnet som for dyrt, tror han det vil komme et sterkt fokus på området når klima igjen blir på alles lepper. Da er det viktig å være godt forberedt og ha gjort de riktige valgene.

 

- Innovasjon er sentralt for oss, og vi ønsker å innovere innen CCS på en nordisk måte. Biokraft er et område med stort globalt potensialet, og noe jeg tror det vil bli mye oppmerksomhet rundt i fremtiden, sier Røkke.

 

Sikker lagring

Et av ankepunktene mot CCS er sikkerheten til lagringsplassene. Det bekymrer ikke Røkke.

 

- Et olje- eller gassreservoar har holdt oljen og gassen fanget i mange millioner år, så det er et godt utgangspunkt for å lagre CO2. Generelt har CO2-fangst ingen ting for seg hvis man ikke kan lagre fangsten. Den må kunne lagres sikkert og på samme sted i 5000-10000 år. Og kapasiteten må være store nok til at det monner, sier Røkke.

 

Nordiccs er et av de store prosjektene innen Toppforskningsinitiativet som er den største nordiske forsknings- og innovasjonssatsing noen sinne. Prosjektet som er fireårig har deltakere fra alle de nordiske landene og en ramme på 46 millioner kroner.

 

Midt i smørøyet

- I Nordiccs så bygger vi på den kompetansen som finnes i Norden. Vi er langt framme i Norge og vil gjerne spre kunnskapen vår til våre nordiske naboer. Samtidig drar vi nytte av komplementær erfaringer, særlig inne geologi. På Island har de dessuten helt unike spisskompetanser, siden de er en vulkansk øy, forteller Røkke.

 

Et av målene til Nordiccs er å skape et nettverk mellom forskningsinstitusjoner og relevant industri i Norden. De har allerede sterke partnere med på laget, blant annet Statoil, Norcem, Gassco og mange av de store teknologifokuserte universitetene i Norden, men de søker fortsatt flere industripartnere, fortrinnsvis fra andre land enn Norge.

 

- Vi sitter midt i smørøyet for denne typen prosjekter. Vi har nærhet til institusjoner med stor aktivitet innen CCS, men vi skulle gjerne hatt med noen fra prosessindustrien, kraftverks operatører og leverandørindustrien, sier Røkke.

 

Når det kommer til hva som må gjøres for å lykkes med CCS i Norden er ikke Røkke i tvil.

 

- Vi må bygge et anlegg. Det er dyrt, men vi er nødt til å rekalkulere hva vi definerer som kostbart. Det kan ikke lenger regnes som billigst og ikke gjøre noe.