Top navigation

Crowdfundingplattformer ser mot utlandet

De norske gründerne i Turtleneck crowdfunded produktet sitt gjennom Kickstarter. Skjermdump: Kickstarter
  • Published 04/02/2016
Suksess har gjort at flere nordiske crowdfundingplattformer lanserer seg også internasjonalt. Det er gode nyheter for nordiske gründere.

 

I 2014 ble 128 millioner euro samlet inn gjennom crowdfundingkampanjer, såkalt folkefinansiering, en økning på 36 prosent fra 2013[1]. Det finnes ingen tall for 2015 ennå, men det er gode grunner til å tro at veksten i crowdfunding de siste fire årene fortsatte også i fjor.

 

Medlemsplattformene i Nordic Crowdfunding Alliance (se faktabok til høyre) hentet inn totalt 8,7 millioner euro gjennom sine kampanjer i 2015, en markant økning fra fjoråret da de samlet inn 4,7 millioner euro.

 

Alliansen tilbyr kampanjeholdere å gjøre kampanjene sine nordiske gjennom partnerplattformene, i stedet for å kjøre kampanjene lokalt. Det kan gi økte sjanser for vellykkede kampanjer, og potensielt større bidrag. Det er gode nyheter for blant annet nordiske gründere som sliter med å skaffe seg finansiering.

 

– I Europa ser vi nå at crowdfunding tar igjen venturekapital som kilde til tidligfasefinansiering for gründere, sier Rotem Shneor som er prosjektleder for Nordic Crowdfunding Alliance.

 

Shneor talte på den årlige Norwegian Crowdfunding Event i Oslo 2. februar som arrangeres av Bidra.no, en av medlemmene i alliansen. Der møttes kampanjeholdere, oppstartsbedrifter, gründere, bidragsytere, investorer, tilhengere og kritikere for å diskutere og lære med om crowdfundingens posisjon in Norge og Norden.

 


Internasjonalisering og vekst i equity-kampanjer


Den økende suksessen hos nordiske crowdfundingplattformer har ført til at flere av dem nå begynner å etablere seg utenfor de nordiske landegrensene, en av de klareste crowdfundingtrendene i 2015 ifølge Shneor.

 

– Den finske plattformen Invesdor har etablert seg i Storbritannia og lanseres snart i Danmark, Sverige og Norge. Islandske Karolina Fund er i ferd med å starte opp i Slovenia gjennom en lokal partner, og svenske FundedByMe rapporterer aktivitet i 30 land, skrev Shneor i en epost før arrangementet.

 

Det er gode nyhter for nordiske gründere, som kan få langt større rekkevidde på kampanjene sine, og øke sjansen til å skaffe større finansiering.

 

Shneor trekker også fram de danske myndighetene som mest proaktive i Norden når det gjelder å tolke lover og regelverk, og at selv om mange nordiske crowdfundingplattformer opplever suksess merker de også tøff konkurranse fra globale aktører som Kickstarter og Indiegogo.

 

Shneor, som til daglig er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, spår at vi vil se en økning i såkalt equity crowdfunding i årene som kommer. Det vil si at bidragsytere kjøper en liten andel i et selskap, eller får en del av omsetningen eller fortjenesten. Også dette er gode nyheter for gründere.

 

Frederik Waitz fra Nordisk Innovation innledet på Norwegian Crowdfunding Event 2016.

Frederik Waitz fra Nordisk Innovation innledet på Norwegian Crowdfunding Event 2016.

 

Nordisk Innovation har finansiert Nordic Crowdfunding Alliance gjennom Nordic High Growth Entrepreneurship Initiative, som har som mål å gjøre det lettere for nordiske gründere å skalere.

 

Gjennom fyrtårnsprosjektet Nordic Partnership for Entrepreneurship and Finance jobber vi også med internasjonalisering og entreprenørskap, for eksempel gjennom #NordicMade-initativet og Nordic Innovation House i Silicon Valley.

 

 

De beste norske kampanjene


I tillegg til flere interessante innlegg om erfaringer og muligheter innen crowdfunding fra blant annet Irene Tordera fra European Crowdfunding Network og Lauga Oskarsdottir fra United Influencers, ble det også foretatt en kåring av de beste norske crowdfundingkampanjene i 2015.

 

Vinnere ble plukket ut i følgende seks kategorier:

 

[1] EY-Cambridge (2015): Moving Mainstream. The European Alternative Finance Benchmarking Report. URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-and-university-of-cambridge/$FILE/EY-cambridge-alternative-finance-report.pdf

Subscribe to our newsletter

Nordic Crowdfunding Alliance

Nordic Crowdfunding Alliance er en av ti prosjekter finansiert gjennom Nordic High Growth Entrepreneurship Initiative.

 

Alliansen består av følgende crowdfundingplattformer:

 

Universitetet i Agder – Center for Entrepreneurship er initiativtaker og koordinator i Alliansen. 

Contacts