Top navigation

Branding av Norden

  • Published 11/11/2015
Hvordan kan Norden i større grad markere seg internasjonalt?
Activity

Branding av Norden

Time

From 02/12/2015
To 02/12/2015

Place

Mesh, Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo

Deadline

02/12/2015
REGISTRATION

Norden appellerer. I lengre tid har nordiske kjennetegn innen kjøkkenkunst, design, film, musikk og litteratur gjort Norden anerkjent internasjonalt. Vi er i toppen i internasjonale målinger av åpenhet, tillit, likestilling, miljø og nivå av lykke. Den nordiske styrings- og velferdsmodellen har vist evnen til å fornye seg, og har ført til at en rekke land verden over har begynt å diskutere modellen. 

De nordiske statsministrene ved flere anledninger ønsket at Norden i større grad skal markere seg internasjonalt. Ut ifra statsministrenes tanke om at vi sammen er sterkere, ønsker vi nå å profilere de nordiske landene under ett. Nordisk ministerråds sekretariat har på oppdrag fra de nordiske samarbeidsministerne utviklet en strategi for internasjonal profilering og posisjonering av Norden. Med utgangpunkt i denne strategien ønsker Nordisk Innovation og Norden i Fokus å invitere til seminar om hvordan Norden kan i større grad skal markere seg internasjonalt. 

 

 

Norden appellerer. I lengre tid har nordiske kjennetegn innen kjøkkenkunst, design, film, musikk og litteratur gjort Norden anerkjent internasjonalt. Vi er i toppen i internasjonale målinger av åpenhet, tillit, likestilling, miljø og nivå av lykke. Den nordiske styrings- og velferdsmodellen har vist evnen til å fornye seg, og har ført til at en rekke land verden over har begynt å diskutere modellen. 


De nordiske statsministrene ved flere anledninger ønsket at Norden i større grad skal markere seg internasjonalt. Ut ifra statsministrenes tanke om at vi sammen er sterkere, ønsker vi nå å profilere de nordiske landene under ett. Nordisk ministerråds sekretariat har på oppdrag fra de nordiske samarbeidsministerne utviklet en strategi for internasjonal profilering og posisjonering av Norden. Med utgangpunkt i denne strategien ønsker Nordisk Innovation og Norden i Fokus å invitere til seminar om hvordan Norden kan i større grad skal markere seg internasjonalt. 

 

Innledere (20 min hver)
Bodil Tingsby, Nordisk Ministerråd
Tingsby er en av forfatterne av «Det nordiske perpektivet», Nordisk Ministerråds strategi for internasjonal profilering og posisjonering av Norden. Hun vil presentere strategien og arbeidet knyttet til den.

Martin Gran, Snøhetta
Arkitektfirmaet Snøhetta er et godt eksempel på et nordisk selskap som har blitt et velkjent merkevare utenfor Nordens grense. Snøhetta har vunnet flere store prosjekter verden rundt. Hvordan har Snøhetta har oppnådd dette, og hvordan kan andre nordiske selskaper gjøre det samme?

Helen Gjester og Hege Barnes, Innovasjon Norge
Hvordan jobber Innovasjon Norge med å tilrettelegge for at norske grundere skal kapre nye markeder i utlandet?

Stina Liland Nysæther, 500 Startups
Nysæther er programdirektør og accelorator for 500 Statups nordiske satsing med hovedfokus er å hjelpe nordiske selskaper ekspandere utover regionen gjennom markedsføring og distribusjon.

Julian Stubbs, CEO Up There, Everywhere
Stubbs er brand strateg og ekspert på location branding. Stubbs har tidligere jobbet med profilering av Stockholm og Nobels fredspriskonsert.