Top navigation

Print

Innovasjonsrådgiver / Senior innovasjonsrådgiver

Vil du være med på å fremme innovasjon og internasjonalisering i privat næringsliv og offentlig sektor i Norden? Søknadsfrist er 27. mars.
  • Published 01/03/2017

Nordisk Innovation er en sentral aktør i implementeringen av det nordiske samarbeidsprogrammet for nærings- og innovasjonspolitikk. Nordic Innovation bidrar til at Norden skal bli en foregangsregion for bærekraftig vekst. Vi arbeider for å fremme entreprenørskap, innovasjon og konkurransekraft i nordiske virksomheter.

 
Som rådgiver i Nordisk Innovation skal du arbeide med å identifisere, utvikle og gjennomføre nordisk samarbeid på nye vekstområder. Du arbeider med å utvikle og gjennomføre nordiske satsinger som fremmer innovasjon og internasjonalisering i privat næringsliv og offentlig sektor.


Vi søker nå en innovasjonsrådgiver som skal jobbe med prosjekter hvor bedrifter fra flere nordiske land samarbeider og har et tyngdepunkt i forhold til å utvikle nye digitale løsninger. For å kunne jobbe effektivt hos oss bør du allerede ha erfaring fra innovasjonsprosesser, gjerne nordisk, og være meget dyktig på prosjektledelse. Erfaring fra etablerte nordiske innovasjonsaktører eller eksportfremmende organisasjoner er å foretrekke.

 
Du bør ha relevant høyere utdanning og minst fem års arbeidserfaring. Du bør ha sterke kommunikasjonsferdigheter og kunne kommunisere flytende på minst ett skandinavisk språk og engelsk. Vi vektlegger at du har erfaring fra internasjonalt prosjektarbeid, og særlig at du har kunnskap om de nordiske lands offentlige ordninger for næringsutvikling. Det er en stilling som krever utstrakt kontakt med samarbeidspartnere i de nordiske landene og derfor legges det stor vekt på samarbeidsevne.


Den ledige stillingen er en åremålstilsetting for fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år i tråd med Nordisk ministerråds retningslinjer. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i Nordisk Innovation. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge, har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder, kjønn og nasjonalitet. Arbeidssted er Oslo. Lønn etter avtale.

Vi kan tilby deg en spennende jobb i et godt og interessant arbeidsmiljø med kollegaer fra alle nordiske land og med kontaktflater mot sentrale innovasjonsmiljøer i Norden og internasjonalt. En del reisevirksomhet må påregnes.
 


Eventuelle spørsmål kan rettes til senior administrasjonsrådgiver Haukur Stefánsson,  e-mail h.stefansson@nordicinnovation.org eller telefon +47 930 55 131.
 
Send en kortfattet søknad med CV senest mandag 27. mars.

 

SEND SØKNAD

Share

Print
Subscribe to our newsletter

Contacts