Top navigation

Staten kan spare 3-5 milliarder kroner i året på bruk av Open Source!

  • Published 28/02/2002
  • Last updated 08/06/2011
Bruk av Open Source som plattform i stedet for lisensbasert software viser betydelige besparelser for offentlig sektor. Samarbeid over grensene kan gi enda større besparelser. Dette er konklusjonen i en rapport om Open Source som Teknologirådet i Danmark står bak. Rapporten er også bakgrunnen for et seminar der nordiske IT-ansvarlige skal diskutere overgang til Linux og andre Open Source programmer. Seminaret arrangeres på Arlanda Lufthavn utenfor Stockholm 11. november 2002.

Frontpage report

”Økonomien i en lang række open source installationer er påvist bedre end sammenlignelige leverandørejet software installationer. Dertil kommer økonomiske fordele af en øget konkurrence på pris og kvalitet, herunder sikkerhed, hvor open source produkter bliver udbredt”, sier prosjektleder Jan Opstrup Poulsen i Teknologirådet i Danmark.

Rapporten viser blant annet at den offentlige forvaltningen i Danmark kan spare 3,7-5,4 milliarder kroner per år gjennom å gå over til Open Source. 

Også i andre nordiske land utredes mulighetene. Finansministeriet i Finland har en utredning på gang om Open Source i statsforvaltningen. Statskontoret i Sverige gjør en utredning om hvordan forvaltningen skal jobbe med Open Source. Den finske byen Åbo har bestemt seg for å gå over til Linux. Dette er bare noen eksempel på hva som skjer i Norden. I Europa er trenden den samme. I Tyskland og Frankrike har man dessuten kommet betydelig lengre enn i Norden.

Seminaret finansieres av Nordisk Industrifond som er institusjon under Nordisk Ministerråd.