Top navigation

SME and internationalisation

  • Published 06/03/2001
  • Last updated 20/05/2011
Satsningen på små og mellomstore bedrifter bør samkjøres på nordisk basis. Eksportrådene bør finne samarbeidsområder, og myke opp virkemidlene for nyetablerere og gründere. Slike offensive tiltak vil gi SMBer økt muskelkraft i en skjerpet global konkurransesituasjon.

Frontpage report

Dette er i korte trekk hovedkonklusjonene i en studie som Norges Eksportråd har gjennomført i et samspill med søsterorganisasjonene i de andre nordiske landene. 

Markedsstudien tilkjennegir både hvor virkemiddelapparatet i de nordiske land føler skoen trykker og hvilke behov bedriftene har. Mens bedriftene på tvers av de nordiske grensene bl. a. ønsker bedre finansieringsløsninger for nyetablerere og gründere, mener virkemiddelapparatet at det er nødvendig med et tettere samarbeid på nordisk basis for å utnytte ressursene bedre enn i dag. 

Både virkemiddelapparatet og et betydelig antall små og mellomstore bedrifter i de nordiske land ligger til grunn for rapporten, som er finansiert av Nordisk Industrifond.