Top navigation

Norden som en sammenhængende erhvervsregion

  • Published 06/03/2001
  • Last updated 05/04/2011
6 december avholdt Nordisk Industrifond og Erhvervsfremme Styrelsen en konferanse om samarbeide og viten, teknologispredning og konkurransekraft i Norden.

FRONTpage report

Formålet med konferansen var å:

  • diskutere og utvikle konkrete initiativere til styrkelse av konkurransekraften i Norden og
  • danne grunnlaget for en videre utvikling av det nordiske samarbeidet om forsknings- næringslivspolitikk i et lengre perspektiv

Rapporten fra konferansen er nå klar, og kan lastes ned nedenfor.