Top navigation

Gjenbruksmaterialer til vegformål

  • Published 23/02/2003
  • Last updated 20/05/2011
Gjenbruk og ombruk av materialer er et meget viktig virkemiddel for å redusere miljøbelastningen i bygge- og anleggsnæringen. Gjenbruksmaterialer (GBM) er ikke så mye anvendt som ønskelig i de nordiske land fordi det er en mangel på tilfredsstillende karakterisering av materialene og manglende system for miljødeklarasjon.

Forside rapport

Gjennom forprosjektet er det gjort en innsamling av erfaringer fra utførte prosjekt og resultat fra forskningsprosjekt med bruk av GBM i de nordiske land. Det er utarbeidet en database der deler av resultatene er innlagt. Denne databasen ligger hos Vegdirektoratet i Norge. Det er også utarbeidet et rammeverk for et system for miljødeklarasjon av gjenbruksmaterialer. 

På grunnlag av forprosjektet er det utarbeidet en plan for et hovedprosjekt. Målsettingen med hovedprosjektet er å gjøre det lettere å anvende GBM på en teknisk og økonomisk optimal måte innenfor en miljøvennlig ramme. Hovedprosjektet skal supplementere erfaringsinnsamlingen og legge alle resultatene inn i databasen, det skal ferdigstile et system for miljødeklarasjon for GBM og opprettes en nordisk web-basert informasjonsbase for bruk av GBM til vegformål.