Top navigation

Den nordiske kunnskapsarbeidsplassen (DEKAR)

  • Published 03/03/2003
  • Last updated 22/06/2011
Vi har foretaget en undersøgelse af udviklingen indenfor arbejdspladsdesign i de nordiske lande. Undersøgelsen har haft til formål både at tegne et billede af, hvordan det ser ud i de enkelte lande samt dokumentere, nogen af de aktiviteter, der finder sted i Norden.

Hvilke fællestræk er der og hvilke forskelle? Hvordan er debatten om nye arbejdsformer indenfor de nordiske lande? Hvorfor vælger virksomheder at indrette sig på nye måder? Er det mest udbredt indenfor bestemte brancher? Hvordan forholder forskningen sig til den arbejdspladsudvikling der sker? Hvad er det for hovedtemaer, der forskes i og som optager virksomhederne i de nordiske lande? Hvilke forskelle aktører er involverede i de enkelte lande? 

Og kan vi ud fra det identificere potentielle industrielle partnere og øvrige mulige samarbejdsrelationer? Og endelig, hvilke spørgsmål kommer ud af denne undersøgelse, som det kunne være spændende at arbejde videre med og som kan medvirke til at give Norden en førerstatus indenfor vidensarbejde og indretning?

For at få svar på de spørgsmål har vi undersøgt følgende parametre:

  • Debatten om nye arbejdsformer og arbejdspladsindretning i de nordiske lande
  • Virksomhedseksempler
  • Resultater fra tidligere forskning
  • Igangværende projekter
  • Kontaktpunkter

Og slutter denne undersøgelse med en opsamling af de vigtigste konklusioner. Eksemplerne er hentet udfra en kombination af de 5 forfatteres personlige netværk, forskningspublikationer, litteraturstudier, informationssøgninger på internettet og i dagspressen.