Topnavigation

Print

Om Nordisk Innovation

Nordisk Innovation er et nordisk organ, der arbejder for at fremme handel og innovation over grænserne.
  • Publiceret 10-08-2012

Nordisk Innovation hører under Nordisk ministerråd og er en central aktør i gennemførelsen af ​​de nordiske partnerskabsprogrammer inden for handel, erhverv og innovation.

 

Vision: At gøre de nordiske lande til verdens førende region indenfor innovation og bæredygtig vækst.
Mission: At skabe merværdi gennem grænseoverskridende samarbejde.
Målgrupper og interessenter: Nordisk Innovation blev etableret for at øge nordiske virksomheders konkurrenceevne og innovationskraft. Nordisk Innovation vil etablere partnerskaber mellem førende nordiske offentlige og private aktører inden for handel og innovation.

 

Mål:

     Stimulere innovation
     Skabe relationer
     Nedbryde barrierer

Kerneværdier:

     Fremmer det nordiske samarbejde
     Tager initiativ
     Ekspertise
   

Kendetegn:

     Professionalisme
     Åbenhed
     International overblik - nordisk viden

 

Nordisk Innovation definerer innovation som nye produkter, serviceydelser, markeder, processer og organisatoriske modeller, der skaber økonomiske fordele eller andre sociale værdier. Innovation skabes af virksomheder og offentlige tjenesteudbydere, og er af stor betydning i alle brancher og sektorer.

Dette giver en bred opfattelse af innovation, der involverer flere kilder til innovation og flere forskellige typer af innovation. Vi stræber efter at fremme innovation på alle områder og sektorer, herunder offentlig administration.

Nordisk merværdi skabes, når det grænseoverskridende samarbejde mellem organisationer genererer mere værdi end det ville have gjort, hvis virksomhederne kun handlede på nationalt plan.

Når vi siger, at vi fremmer den grænseoverskridende handel, henviser vi til foranstaltninger, der opfordrer til oprettelse af nye virksomheder og markedsmuligheder og øger handelen med varer, tjenesteydelser og kapital inden for de nordiske lande og i EU. For at de nordiske lande skal blive en endnu mere attraktiv region for investorer, hjælper Nordisk Innovation med at definere fælles regler og standarder.

Del

Print